Giới thiệu chung

VRB sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của doanh nghiệp tới các nơi trên thế giới cho nhiều mục đích hợp pháp khác nhau

Đặc tính sản phẩm

Có thể chuyển đổi VND ra các loại ngoại tệ khác

An toàn, nhanh chóng, tiện lợi

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email:
vrbhotline@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga