Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) chuyển giao nhiệm kỳ Hội đồng Thành viên

10:21 | 01/04/2020

Ông Chumakovskiy Sergey Olegovich tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2019 2023 kể từ ngày 20/01/2020.

Ngày 20/01/2020, tại Hà Nội, Hội đồng thành viên (HĐTV) VRB tổ chức kỳ họp lần thứ 12 nhiệm kỳ 2016 – 2018. Tham dự cuộc họp có đại diện hai ngân hàng góp vốn là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng VTB; Thành viên Hội đồng thành viên; Trưởng Ban Kiểm soát; Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Lãnh đạo các Ban, Trung tâm liên quan tại Hội Sở chính.

Theo biểu quyết của các Thành viên tại cuộc họp, số lượng của HĐTV là 6 (sáu) và ông Chumakovskiy S.O. tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐTV nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Ngoài ông Chumakovskiy S.O, hai đại diện mới của Ngân hàng VTB là ông Tereshin Andrei Pavlovich và ông Shaymardanov Ilnar Ilshatovich cũng được bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Thành viên HĐTV nhiệm kỳ 2019 - 2023. Về phía đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), ông Nguyễn Mạnh – Giám đốc Ban Trụ sở chính được cử sang công tác tại VRB và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐTV. Ông Đoàn Minh Tiến – Tổng giám đốc VRB và ông Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư vẫn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐTV nhiệm kỳ 2019 – 2023.

HĐTV nhiệm kỳ 2016 – 2018 chính thức chuyển giao cho HĐTV nhiệm kỳ 2019 – 2023 toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐTV theo quy định nội bộ, Điều lệ của VRB và các quy định của Pháp luật kể từ ngày 20/1/2020. HĐTV nhiệm kỳ mới khẳng định mục tiêu của VRB là nâng cao năng lực quản trị điều hành, đảm bảo hoạt động kinh doanh của VRB an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật.

VRB là ngân hàng Liên doanh giữa hai ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam và Liên bang Nga là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng VTB, được thành lập năm 2006 tại Hà Nội.

Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga