1800 6656 Chi nhánh & ATM

Hạn mức tín dụng ngắn hạn

Là hình thức cấp tín dụng kì hạn tối đa 12 tháng, trong đó VRB đáp ứng nhu cầu vay vốn gắn liền mục đích vay, phương án kinh doanh cụ thể

Chi tiết sản phẩm

Doanh nghiệp chỉ phải lập 01 hồ sơ cho nhiều khoản vay trong một chu kì kinh doanh (tối đa không quá 12 tháng) của mình.

Chỉ giới hạn dư nợ, không giới hạn doanh số. Tổng doanh số cho vay trong thời gian cho vay có thể lớn hơn hạn mức tín dụng nếu doanh nghiệp thường xuyên trả nợ.

Thời hạn hạn mức: tối đa 12 tháng

Thời hạn mỗi khoản vay: theo từng phương án cụ thể

Phương thức trả nợ: trả lãi hàng tháng, trả gốc cuối kỳ của từng phương án hoặc khi khách hàng có nguồn thu.

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính toán khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga