1800 6656 Chi nhánh & ATM

Cho vay ngắn hạn theo món

Là hình thức cấp tín dụng kì hạn tối đa 12 tháng, trong đó VRB đáp ứng nhu cầu vay vốn gắn liền mục đích vay, phương án kinh doanh cụ thể

Chi tiết sản phẩm

Lãi suất: linh hoạt, tùy từng thời kì.

Loại tiền vay: VND hoặc USD.

Kì hạn từ 1 đến 12 tháng.

Mỗi lần có nhu cầu rút vốn, doanh nghiệp lập một bộ hồ sơ tương ứng với phương án, kế hoạch kinh doanh.

Thích hợp với doanh nghiệp có nhu cầu vốn vay không thường xuyên, hoặc vay có tính chất mùa vụ.

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính toán khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga