1800 6656 Chi nhánh & ATM

Vay vốn trung, dài hạn

Cho vay trung dài hạn theo dự án là giải pháp tín dụng đáp ứng các nhu cầu vay vốn trong một dự án đầu tư nhất định của doanh nghiệp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh

Chi tiết sản phẩm

Được ân hạn nợ gốc đến khi dự án đi vào hoạt động

Phương thức trả nợ linh hoạt, theo khả năng của doanh nghiệp và đặc thù dự án

Đặc tính sản phẩm

Tài sản đảm bảo linh hoạt, có thể thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay

Ngân hàng cấp tín dụng trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư theo dự án (mở rộng, nâng cấp, thay thế, thành lập mới) của khách hàng.

Hình thức cấp vốn: theo dự án đầu tư.

Tín dụng trung và dài hạn có thời hạn trên 1 năm

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính toán khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga