1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,210
  16,485
 • EUR
  26,611
  27,551
 • GBP
  29,391
  29,809
 • JPY
  217.5
  222.33
 • USD
  23,100
  23,280
 • RUB
  268
  318
 • HKD
  2,958
  3,025
 • CHF
  24,799
  25,164
 • THB
  699.78
  765.44
 • CAD
  17,197
  17,495
 • SGD
  16,695
  17,017
 • SEK
  2,501
  2,575
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,568
  3,671
 • NOK
  2,389
  2,459
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga