1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,641
  17,843
 • EUR
  27,896
  28,175
 • GBP
  31,566
  31,881
 • JPY
  214.15
  216.61
 • USD
  22,725
  22,795
 • RUB
  362
  441
 • HKD
  2,874
  2,928
 • CHF
  23,849
  24,097
 • THB
  697.39
  759.15
 • CAD
  17,331
  17,556
 • SGD
  17,228
  17,464
 • SEK
  2,743
  2,810
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,716
  3,808
 • NOK
  2,913
  2,984
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga