1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,686
  16,903
 • EUR
  26,338
  26,634
 • GBP
  29,144
  29,473
 • JPY
  204.72
  207.49
 • USD
  23,250
  23,340
 • RUB
  326
  374
 • HKD
  2,953
  3,011
 • CHF
  23,452
  23,717
 • THB
  678.37
  739.47
 • CAD
  17,295
  17,538
 • SGD
  16,870
  17,118
 • SEK
  2,532
  2,598
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,502
  3,593
 • NOK
  2,687
  2,757
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga