1800 6656 Chi nhánh & ATM
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA
Kết nối thành công - Đồng hành phát triển
Chi tiết
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,988
  18,194
 • EUR
  27,124
  27,408
 • GBP
  30,748
  31,062
 • JPY
  201.85
  204.26
 • USD
  22,695
  22,770
 • RUB
  356
  437
 • HKD
  2,884
  2,938
 • CHF
  23,373
  23,616
 • THB
  657.05
  715.48
 • CAD
  18,423
  18,662
 • SGD
  16,779
  17,009
 • SEK
  2,826
  2,895
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,619
  3,708
 • NOK
  2,888
  2,958
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga