1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,199
  16,484
 • EUR
  26,734
  27,673
 • GBP
  29,785
  30,193
 • JPY
  219.35
  224.17
 • USD
  23,090
  23,270
 • RUB
  266
  314
 • HKD
  2,957
  3,024
 • CHF
  25,161
  25,547
 • THB
  709.42
  776.07
 • CAD
  17,295
  17,594
 • SGD
  16,821
  17,142
 • SEK
  2,562
  2,636
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,584
  3,687
 • NOK
  2,398
  2,468
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga