1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,398
  16,584
 • EUR
  26,250
  26,536
 • GBP
  30,308
  30,613
 • JPY
  208.35
  210.73
 • USD
  23,155
  23,255
 • RUB
  337
  388
 • HKD
  2,930
  2,985
 • CHF
  23,260
  23,507
 • THB
  699.38
  761.32
 • CAD
  17,274
  17,501
 • SGD
  17,100
  17,333
 • SEK
  2,496
  2,558
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,491
  3,577
 • NOK
  2,710
  2,777
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga