1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,930
  18,218
 • EUR
  27,636
  28,633
 • GBP
  32,376
  32,843
 • JPY
  210.41
  214.43
 • USD
  22,960
  23,160
 • RUB
  284
  332
 • HKD
  2,936
  3,004
 • CHF
  25,344
  25,724
 • THB
  706.12
  772.81
 • CAD
  18,926
  19,258
 • SGD
  17,255
  17,571
 • SEK
  2,730
  2,811
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,712
  3,821
 • NOK
  2,747
  2,828
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga