1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,691
  15,909
 • EUR
  25,576
  25,903
 • GBP
  29,926
  30,270
 • JPY
  212.34
  215.14
 • USD
  23,140
  23,260
 • RUB
  337
  390
 • HKD
  2,935
  2,994
 • CHF
  23,326
  23,602
 • THB
  734.98
  801.52
 • CAD
  17,477
  17,734
 • SGD
  16,951
  17,205
 • SEK
  2,376
  2,438
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,396
  3,486
 • NOK
  2,511
  2,576
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga