1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,758
  15,971
 • EUR
  25,687
  26,004
 • GBP
  29,702
  30,043
 • JPY
  212.3
  215.06
 • USD
  23,140
  23,260
 • RUB
  336
  388
 • HKD
  2,929
  2,989
 • CHF
  23,382
  23,659
 • THB
  732.31
  798.61
 • CAD
  17,578
  17,832
 • SGD
  16,906
  17,162
 • SEK
  2,361
  2,423
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,412
  3,501
 • NOK
  2,496
  2,561
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga