1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,235
  15,459
 • EUR
  25,075
  25,422
 • GBP
  29,953
  30,331
 • JPY
  208.9
  212.01
 • USD
  23,185
  23,325
 • RUB
  325
  378
 • HKD
  2,949
  3,012
 • CHF
  23,626
  23,946
 • THB
  698.86
  764
 • CAD
  17,362
  17,639
 • SGD
  16,496
  16,769
 • SEK
  2,357
  2,422
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,330
  3,422
 • NOK
  2,450
  2,518
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga