1800 6656 Chi nhánh & ATM
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA
Kết nối thành công - Đồng hành phát triển
Chi tiết
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  18,006
  18,215
 • EUR
  27,741
  28,012
 • GBP
  31,196
  31,505
 • JPY
  203.67
  206
 • USD
  22,670
  22,745
 • RUB
  366
  448
 • HKD
  2,875
  2,929
 • CHF
  23,478
  23,715
 • THB
  680.32
  740.41
 • CAD
  18,188
  18,418
 • SGD
  17,089
  17,317
 • SEK
  2,801
  2,869
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,695
  3,786
 • NOK
  2,847
  2,915
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga