1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,075
  17,394
 • EUR
  27,756
  28,747
 • GBP
  30,930
  31,378
 • JPY
  220.45
  225.38
 • USD
  23,040
  23,220
 • RUB
  281
  332
 • HKD
  2,952
  3,020
 • CHF
  25,812
  26,204
 • THB
  731.97
  801.02
 • CAD
  17,861
  18,177
 • SGD
  17,195
  17,534
 • SEK
  2,700
  2,780
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,722
  3,832
 • NOK
  2,602
  2,680
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga