Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,294
  16,604
 • EUR
  25,635
  26,619
 • GBP
  30,850
  31,371
 • JPY
  197.06
  200.75
 • USD
  22,610
  22,890
 • RUB
  279
  347
 • HKD
  2,885
  2,960
 • CHF
  24,734
  25,173
 • THB
  658.48
  722.81
 • CAD
  18,054
  18,426
 • SGD
  16,746
  17,103
 • SEK
  2,487
  2,569
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,438
  3,549
 • NOK
  2,572
  2,656
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga