1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,810
  17,148
 • EUR
  26,872
  27,938
 • GBP
  31,742
  32,334
 • JPY
  207.74
  211.96
 • USD
  22,855
  23,055
 • RUB
  286
  335
 • HKD
  2,915
  2,993
 • CHF
  25,123
  25,595
 • THB
  664.86
  730.12
 • CAD
  18,261
  18,650
 • SGD
  16,796
  17,181
 • SEK
  2,639
  2,727
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,609
  3,729
 • NOK
  2,581
  2,667
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga