1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,883
  17,082
 • EUR
  27,267
  27,558
 • GBP
  30,374
  30,695
 • JPY
  206.03
  208.62
 • USD
  23,290
  23,370
 • RUB
  324
  374
 • HKD
  2,961
  3,018
 • CHF
  24,207
  24,472
 • THB
  687.13
  748.31
 • CAD
  17,962
  18,206
 • SGD
  16,992
  17,227
 • SEK
  2,621
  2,687
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,627
  3,719
 • NOK
  2,828
  2,899
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga