1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,597
  16,792
 • EUR
  26,284
  26,595
 • GBP
  29,965
  30,277
 • JPY
  211.11
  213.57
 • USD
  23,155
  23,245
 • RUB
  324
  374
 • HKD
  2,930
  2,985
 • CHF
  23,239
  23,484
 • THB
  699.45
  761.56
 • CAD
  17,387
  17,616
 • SGD
  17,021
  17,257
 • SEK
  2,542
  2,605
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,497
  3,584
 • NOK
  2,680
  2,747
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga