1800 6656 Chi nhánh & ATM
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA
Kết nối thành công - Đồng hành phát triển
Chi tiết
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,887
  18,099
 • EUR
  26,321
  26,602
 • GBP
  29,459
  29,764
 • JPY
  203.24
  205.63
 • USD
  22,700
  22,770
 • RUB
  344
  422
 • HKD
  2,884
  2,938
 • CHF
  23,881
  24,134
 • THB
  649.83
  707.41
 • CAD
  18,080
  18,319
 • SGD
  16,593
  16,812
 • SEK
  2,733
  2,800
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,514
  3,601
 • NOK
  2,803
  2,871
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga