1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,931
  17,134
 • EUR
  26,440
  26,717
 • GBP
  29,515
  29,822
 • JPY
  209.22
  211.8
 • USD
  23,230
  23,310
 • RUB
  324
  370
 • HKD
  2,937
  2,993
 • CHF
  23,274
  23,519
 • THB
  673.88
  733.51
 • CAD
  17,729
  17,966
 • SGD
  16,884
  17,117
 • SEK
  2,507
  2,569
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,518
  3,606
 • NOK
  2,722
  2,790
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga