1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,490
  17,698
 • EUR
  27,990
  28,272
 • GBP
  31,930
  32,248
 • JPY
  210.39
  212.8
 • USD
  22,740
  22,815
 • RUB
  342
  416
 • HKD
  2,876
  2,930
 • CHF
  23,340
  23,580
 • THB
  697.26
  759.01
 • CAD
  17,912
  18,144
 • SGD
  17,261
  17,495
 • SEK
  2,676
  2,742
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,729
  3,822
 • NOK
  2,886
  2,958
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga