1800 6656 Chi nhánh & ATM
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA
Kết nối thành công - Đồng hành phát triển
Chi tiết
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,708
  17,907
 • EUR
  27,839
  28,115
 • GBP
  31,545
  31,853
 • JPY
  211.58
  213.95
 • USD
  22,705
  22,775
 • RUB
  365
  447
 • HKD
  2,880
  2,934
 • CHF
  24,216
  24,463
 • THB
  691.1
  752.15
 • CAD
  17,812
  18,035
 • SGD
  17,102
  17,323
 • SEK
  2,762
  2,829
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,710
  3,801
 • NOK
  2,855
  2,925
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga