1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,510
  16,811
 • EUR
  27,198
  27,618
 • GBP
  30,128
  30,593
 • JPY
  217.9
  221.92
 • USD
  23,090
  23,270
 • RUB
  287
  340
 • HKD
  2,958
  3,030
 • CHF
  25,219
  25,638
 • THB
  712.85
  780.91
 • CAD
  17,314
  17,641
 • SGD
  16,751
  17,096
 • SEK
  2,620
  2,702
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,622
  3,733
 • NOK
  2,515
  2,592
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga