Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,119
  16,447
 • EUR
  25,665
  26,675
 • GBP
  30,362
  30,914
 • JPY
  201.3
  205.7
 • USD
  22,960
  23,200
 • RUB
  291
  354
 • HKD
  2,917
  2,996
 • CHF
  24,744
  25,216
 • THB
  648.5
  712.49
 • CAD
  17,924
  18,318
 • SGD
  16,690
  17,069
 • SEK
  2,496
  2,580
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,445
  3,560
 • NOK
  2,495
  2,579
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga