1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,868
  16,072
 • EUR
  25,632
  25,949
 • GBP
  28,630
  28,966
 • JPY
  213.61
  216.38
 • USD
  23,145
  23,270
 • RUB
  334
  386
 • HKD
  2,937
  2,997
 • CHF
  23,399
  23,676
 • THB
  730.3
  796.16
 • CAD
  17,461
  17,715
 • SGD
  16,808
  17,063
 • SEK
  2,385
  2,447
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,408
  3,498
 • NOK
  2,561
  2,627
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga