1800 6656 Chi nhánh & ATM
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA
Kết nối thành công - Đồng hành phát triển
Chi tiết
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,690
  16,999
 • EUR
  25,209
  25,532
 • GBP
  29,152
  29,657
 • JPY
  20,065
  20,515
 • USD
  22,650
  22,740
 • RUB
  310
  443
 • HKD
  2,858
  2,941
 • CHF
  22,949
  23,427
 • THB
  0
  68,798
 • CAD
  16,527
  16,914
 • SGD
  16,157
  16,490
 • SEK
  0
  2,630
 • LAK
  0
  028
 • DKK
  0
  3,455
 • NOK
  0
  2,744
Xem thêm