1800 6656 Chi nhánh & ATM
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA
Kết nối thành công - Đồng hành phát triển
Chi tiết
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,703
  17,902
 • EUR
  26,549
  26,821
 • GBP
  29,106
  29,392
 • JPY
  204.18
  206.57
 • USD
  22,690
  22,765
 • RUB
  344
  422
 • HKD
  2,878
  2,932
 • CHF
  23,257
  23,499
 • THB
  653.1
  710.81
 • CAD
  17,727
  17,953
 • SGD
  16,536
  16,751
 • SEK
  2,780
  2,848
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,544
  3,631
 • NOK
  2,823
  2,891
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga