1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,174
  17,373
 • EUR
  26,718
  26,990
 • GBP
  30,463
  30,780
 • JPY
  204.47
  206.89
 • USD
  22,735
  22,810
 • RUB
  338
  413
 • HKD
  2,874
  2,929
 • CHF
  22,857
  23,088
 • THB
  679.98
  740.38
 • CAD
  17,682
  17,919
 • SGD
  16,917
  17,147
 • SEK
  2,590
  2,654
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,559
  3,648
 • NOK
  2,793
  2,861
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga