1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,816
  16,029
 • EUR
  25,682
  25,995
 • GBP
  29,695
  30,038
 • JPY
  212.91
  215.67
 • USD
  23,145
  23,265
 • RUB
  338
  391
 • HKD
  2,930
  2,989
 • CHF
  23,337
  23,611
 • THB
  731.83
  798.08
 • CAD
  17,618
  17,876
 • SGD
  16,921
  17,173
 • SEK
  2,373
  2,436
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,411
  3,501
 • NOK
  2,503
  2,569
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga