1800 6656 Chi nhánh & ATM
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA
Kết nối thành công - Đồng hành phát triển
Chi tiết
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,175
  17,370
 • EUR
  25,720
  25,982
 • GBP
  29,003
  29,302
 • JPY
  201.32
  203.78
 • USD
  22,705
  22,780
 • RUB
  348
  426
 • HKD
  2,887
  2,941
 • CHF
  23,597
  23,840
 • THB
  639.98
  696.69
 • CAD
  17,199
  17,420
 • SGD
  16,317
  16,536
 • SEK
  2,609
  2,673
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,433
  3,518
 • NOK
  2,658
  2,723
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga