1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,057
  16,243
 • EUR
  26,034
  26,315
 • GBP
  29,481
  29,781
 • JPY
  212.14
  214.64
 • USD
  23,335
  23,455
 • RUB
  336
  386
 • HKD
  2,952
  3,009
 • CHF
  23,201
  23,445
 • THB
  702.9
  765.31
 • CAD
  17,274
  17,502
 • SGD
  16,871
  17,097
 • SEK
  2,402
  2,462
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,459
  3,546
 • NOK
  2,639
  2,704
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga