1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  14,546
  14,798
 • EUR
  25,391
  25,807
 • GBP
  28,964
  29,401
 • JPY
  214.19
  218.07
 • USD
  23,400
  23,580
 • RUB
  289
  339
 • HKD
  2,997
  3,069
 • CHF
  24,057
  24,443
 • THB
  684.15
  749.09
 • CAD
  16,627
  16,935
 • SGD
  16,389
  16,701
 • SEK
  2,310
  2,380
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,375
  3,477
 • NOK
  2,265
  2,336
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga