1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,884
  17,086
 • EUR
  26,303
  26,582
 • GBP
  29,656
  29,980
 • JPY
  204.25
  206.92
 • USD
  23,265
  23,355
 • RUB
  329
  377
 • HKD
  2,949
  3,006
 • CHF
  23,050
  23,303
 • THB
  677.09
  737.54
 • CAD
  17,607
  17,851
 • SGD
  16,857
  17,094
 • SEK
  2,541
  2,605
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,498
  3,587
 • NOK
  2,716
  2,784
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga