Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,895
  16,423
 • EUR
  23,397
  24,418
 • GBP
  27,781
  28,799
 • JPY
  170.19
  177.87
 • USD
  23,250
  23,530
 • RUB
  354.7
  421
 • HKD
  2,938
  3,022
 • CHF
  23,933
  24,716
 • THB
  624.29
  681.29
 • CAD
  17,786
  18,342
 • SGD
  16,647
  17,196
 • SEK
  2,255
  2,330
 • LAK
  1.18
  1.51
 • DKK
  3,146
  3,248
 • NOK
  2,344
  2,424
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga