1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,816
  18,131
 • EUR
  27,671
  28,680
 • GBP
  31,384
  31,829
 • JPY
  220.03
  225.13
 • USD
  22,980
  23,160
 • RUB
  288
  336
 • HKD
  2,944
  3,012
 • CHF
  25,823
  26,222
 • THB
  735.1
  804.54
 • CAD
  18,123
  18,444
 • SGD
  17,269
  17,606
 • SEK
  2,737
  2,817
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,717
  3,826
 • NOK
  2,684
  2,765
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga