1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,537
  16,728
 • EUR
  26,285
  26,585
 • GBP
  30,219
  30,533
 • JPY
  210.64
  213.1
 • USD
  23,155
  23,240
 • RUB
  326
  374
 • HKD
  2,929
  2,985
 • CHF
  23,227
  23,472
 • THB
  701
  763.48
 • CAD
  17,318
  17,546
 • SGD
  17,000
  17,232
 • SEK
  2,544
  2,606
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,495
  3,582
 • NOK
  2,678
  2,744
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga