1800 6656 Chi nhánh & ATM
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA
Kết nối thành công - Đồng hành phát triển
Chi tiết
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,727
  17,930
 • EUR
  26,648
  26,921
 • GBP
  29,966
  30,272
 • JPY
  201.38
  203.77
 • USD
  22,680
  22,755
 • RUB
  360
  442
 • HKD
  2,882
  2,937
 • CHF
  23,173
  23,412
 • THB
  657.15
  715.38
 • CAD
  18,045
  18,278
 • SGD
  16,689
  16,914
 • SEK
  2,767
  2,835
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,553
  3,640
 • NOK
  2,839
  2,908
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga