1800 6656 Chi nhánh & ATM
Hành trình đến với nước Nga
Chi tiết
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA
Kết nối thành công - Đồng hành phát triển
Chi tiết
Hành trình đến với nước Nga
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,215
  17,414
 • EUR
  26,765
  27,038
 • GBP
  30,057
  30,363
 • JPY
  202.77
  205.14
 • USD
  22,690
  22,760
 • RUB
  353
  432
 • HKD
  2,881
  2,936
 • CHF
  23,022
  23,269
 • THB
  664.7
  723.75
 • CAD
  17,767
  18,001
 • SGD
  16,778
  17,008
 • SEK
  2,701
  2,768
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,568
  3,657
 • NOK
  2,755
  2,823
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga