1800 6656 Chi nhánh & ATM
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA
Kết nối thành công - Đồng hành phát triển
Chi tiết
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,712
  17,919
 • EUR
  27,874
  28,157
 • GBP
  31,558
  31,882
 • JPY
  211.44
  213.86
 • USD
  22,690
  22,760
 • RUB
  365
  447
 • HKD
  2,876
  2,930
 • CHF
  24,241
  24,491
 • THB
  691.51
  752.76
 • CAD
  17,781
  18,016
 • SGD
  17,139
  17,368
 • SEK
  2,762
  2,830
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,714
  3,806
 • NOK
  2,856
  2,928
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga