1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,397
  16,725
 • EUR
  26,287
  27,348
 • GBP
  30,821
  31,396
 • JPY
  205.09
  209.35
 • USD
  22,665
  22,865
 • RUB
  286
  334
 • HKD
  2,885
  2,964
 • CHF
  24,416
  24,895
 • THB
  652.75
  717.18
 • CAD
  17,810
  18,204
 • SGD
  16,717
  17,095
 • SEK
  2,588
  2,676
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,530
  3,649
 • NOK
  2,601
  2,689
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga