1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,193
  16,398
 • EUR
  26,031
  26,336
 • GBP
  29,019
  29,350
 • JPY
  213.95
  216.65
 • USD
  23,140
  23,260
 • RUB
  341
  393
 • HKD
  2,936
  2,994
 • CHF
  23,466
  23,733
 • THB
  717.64
  782.34
 • CAD
  17,708
  17,962
 • SGD
  16,994
  17,241
 • SEK
  2,446
  2,509
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,459
  3,549
 • NOK
  2,685
  2,755
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga