1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,343
  16,539
 • EUR
  26,057
  26,349
 • GBP
  29,027
  29,345
 • JPY
  214.95
  217.54
 • USD
  23,185
  23,305
 • RUB
  343
  395
 • HKD
  2,946
  3,003
 • CHF
  23,547
  23,807
 • THB
  722.37
  787.09
 • CAD
  17,750
  17,991
 • SGD
  17,041
  17,280
 • SEK
  2,464
  2,527
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,463
  3,551
 • NOK
  2,687
  2,756
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga