1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,857
  16,075
 • EUR
  25,678
  26,002
 • GBP
  30,456
  30,800
 • JPY
  212.37
  215.08
 • USD
  23,115
  23,235
 • RUB
  342
  390
 • HKD
  2,939
  2,998
 • CHF
  23,483
  23,763
 • THB
  733.46
  799.69
 • CAD
  17,514
  17,763
 • SGD
  16,987
  17,241
 • SEK
  2,438
  2,501
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,409
  3,499
 • NOK
  2,512
  2,577
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga