Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,719
  17,062
 • EUR
  25,997
  27,046
 • GBP
  30,859
  31,428
 • JPY
  198.02
  202.55
 • USD
  22,663
  22,857
 • RUB
  291
  341
 • HKD
  2,886
  2,965
 • CHF
  24,415
  24,887
 • THB
  653.59
  718.11
 • CAD
  18,229
  18,628
 • SGD
  16,715
  17,102
 • SEK
  2,591
  2,679
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,488
  3,606
 • NOK
  2,647
  2,737
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga