1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,556
  17,906
 • EUR
  27,081
  28,159
 • GBP
  31,672
  32,190
 • JPY
  210.65
  216.1
 • USD
  22,925
  23,115
 • RUB
  281
  330
 • HKD
  2,928
  3,002
 • CHF
  24,571
  25,002
 • THB
  719.9
  789.63
 • CAD
  17,984
  18,344
 • SGD
  17,020
  17,387
 • SEK
  2,658
  2,743
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,642
  3,757
 • NOK
  2,629
  2,713
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga