1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,116
  15,368
 • EUR
  25,239
  25,625
 • GBP
  28,214
  28,612
 • JPY
  214.9
  218.58
 • USD
  23,210
  23,390
 • RUB
  296
  349
 • HKD
  2,971
  3,039
 • CHF
  23,832
  24,188
 • THB
  696.8
  762.56
 • CAD
  16,533
  16,823
 • SGD
  16,224
  16,517
 • SEK
  2,375
  2,446
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,358
  3,457
 • NOK
  2,295
  2,363
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga