1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,003
  16,280
 • EUR
  25,991
  26,380
 • GBP
  29,026
  29,461
 • JPY
  214.98
  218.9
 • USD
  23,100
  23,280
 • RUB
  297
  349
 • HKD
  2,959
  3,030
 • CHF
  24,485
  24,892
 • THB
  707.69
  775.17
 • CAD
  16,947
  17,262
 • SGD
  16,504
  16,838
 • SEK
  2,470
  2,545
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,462
  3,566
 • NOK
  2,409
  2,482
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga