1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,869
  17,064
 • EUR
  26,738
  27,017
 • GBP
  29,885
  30,189
 • JPY
  204.15
  206.65
 • USD
  23,020
  23,095
 • RUB
  338
  390
 • HKD
  2,910
  2,965
 • CHF
  22,976
  23,214
 • THB
  658.68
  717.2
 • CAD
  17,304
  17,532
 • SGD
  16,739
  16,964
 • SEK
  2,556
  2,620
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,560
  3,649
 • NOK
  2,767
  2,836
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga