1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,433
  15,660
 • EUR
  24,930
  25,268
 • GBP
  30,013
  30,387
 • JPY
  209.89
  213.01
 • USD
  23,165
  23,305
 • RUB
  333
  387
 • HKD
  2,957
  3,020
 • CHF
  23,489
  23,805
 • THB
  710.96
  777.24
 • CAD
  17,411
  17,685
 • SGD
  16,566
  16,836
 • SEK
  2,341
  2,405
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,311
  3,402
 • NOK
  2,455
  2,523
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga