1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,885
  17,092
 • EUR
  26,278
  26,557
 • GBP
  30,144
  30,473
 • JPY
  204.22
  206.89
 • USD
  23,270
  23,360
 • RUB
  323
  371
 • HKD
  2,951
  3,008
 • CHF
  23,097
  23,341
 • THB
  677.73
  738.24
 • CAD
  17,527
  17,769
 • SGD
  16,840
  17,079
 • SEK
  2,537
  2,602
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,494
  3,583
 • NOK
  2,710
  2,779
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga