1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,103
  16,289
 • EUR
  25,958
  26,245
 • GBP
  29,596
  29,902
 • JPY
  211.13
  213.61
 • USD
  23,340
  23,450
 • RUB
  338
  388
 • HKD
  2,953
  3,009
 • CHF
  23,025
  23,269
 • THB
  703.49
  765.95
 • CAD
  17,342
  17,569
 • SGD
  16,919
  17,145
 • SEK
  2,397
  2,457
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,452
  3,538
 • NOK
  2,632
  2,698
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga