1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,559
  16,749
 • EUR
  26,091
  26,373
 • GBP
  30,114
  30,417
 • JPY
  206.06
  208.46
 • USD
  23,150
  23,250
 • RUB
  338
  388
 • HKD
  2,929
  2,984
 • CHF
  22,858
  23,100
 • THB
  698.5
  760.36
 • CAD
  17,296
  17,520
 • SGD
  17,058
  17,290
 • SEK
  2,479
  2,540
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,468
  3,554
 • NOK
  2,698
  2,765
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga