1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,486
  16,680
 • EUR
  26,623
  26,894
 • GBP
  30,270
  30,572
 • JPY
  206.79
  209.26
 • USD
  23,300
  23,385
 • RUB
  329
  378
 • HKD
  2,950
  3,006
 • CHF
  23,317
  23,564
 • THB
  684.55
  745.19
 • CAD
  17,778
  18,008
 • SGD
  16,818
  17,047
 • SEK
  2,552
  2,615
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,542
  3,630
 • NOK
  2,788
  2,856
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga