1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,798
  16,054
 • EUR
  25,524
  25,904
 • GBP
  29,914
  30,323
 • JPY
  208.76
  212.14
 • USD
  23,105
  23,225
 • RUB
  344
  401
 • HKD
  2,947
  3,014
 • CHF
  23,752
  24,115
 • THB
  728.42
  797.4
 • CAD
  17,629
  17,934
 • SGD
  17,065
  17,366
 • SEK
  2,398
  2,467
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,389
  3,487
 • NOK
  2,555
  2,630
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga