1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,447
  17,712
 • EUR
  27,097
  28,070
 • GBP
  31,434
  31,867
 • JPY
  208.8
  212.62
 • USD
  22,975
  23,155
 • RUB
  273
  319
 • HKD
  2,935
  3,001
 • CHF
  24,779
  25,143
 • THB
  698.96
  764.64
 • CAD
  18,282
  18,594
 • SGD
  17,068
  17,373
 • SEK
  2,660
  2,738
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,640
  3,745
 • NOK
  2,677
  2,755
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga