Bảo lãnh bảo hành

Là dịch vụ dành cho các Quý Doanh nghiệp có nhu cầu được VRB bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến "Chất lượng sản phẩm" của Quý Doanh nghiệp theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh.

Lợi ích

Thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng, thủ tục đơn giản

Được các chuyên gia của VRB tư vấn miễn phí

Nâng cao mức độ tin cậy, uy tín trong quan hệ kinh tế với đối tác

Đặc tính sản phẩm

Mức phí cạnh tranh, áp dụng theo biểu phí của VRB trong từng thời kì

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành nhanh.

Thời hạn bảo lãnh linh hoạt theo nhu cầu

Tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh đa dạng: Ký quỹ tiền mặt, Hợp đồng tiền gửi, bất động sản,…

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga