1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
10/07/2020
AUD
15,891
16,003
16,280
10/07/2020
EUR
25,913
25,991
26,380
10/07/2020
GBP
28,823
29,026
29,461
10/07/2020
JPY
212.83
214.98
218.9
10/07/2020
USD
23,090
23,100
23,280
10/07/2020
RUB
254
297
349
10/07/2020
HKD
2,929
2,959
3,030
10/07/2020
CHF
24,240
24,485
24,892
10/07/2020
THB
-
707.69
775.17
10/07/2020
CAD
16,778
16,947
17,262
10/07/2020
SGD
16,388
16,504
16,838
10/07/2020
SEK
-
2,470
2,545
10/07/2020
LAK
-
2.45
2.8
10/07/2020
DKK
-
3,462
3,566
10/07/2020
NOK
-
2,409
2,482
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga