1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
23/04/2018
AUD
17,271
17,393
17,599
23/04/2018
EUR
27,761
27,845
28,130
23/04/2018
GBP
31,575
31,798
32,120
23/04/2018
JPY
208.05
210.15
212.58
23/04/2018
USD
22,725
22,735
22,810
23/04/2018
RUB
289
338
413
23/04/2018
HKD
2,849
2,878
2,932
23/04/2018
CHF
23,030
23,263
23,503
23/04/2018
THB
-
693.27
754.91
23/04/2018
CAD
17,599
17,777
18,008
23/04/2018
SGD
17,091
17,211
17,442
23/04/2018
SEK
-
2,663
2,728
23/04/2018
LAK
-
2.45
2.8
23/04/2018
DKK
-
3,710
3,802
23/04/2018
NOK
-
2,872
2,943
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga