1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
12/05/2021
AUD
17,804
17,930
18,218
12/05/2021
EUR
27,553
27,636
28,633
12/05/2021
GBP
32,149
32,376
32,843
12/05/2021
JPY
208.31
210.41
214.43
12/05/2021
USD
22,950
22,960
23,160
12/05/2021
RUB
243
284
332
12/05/2021
HKD
2,907
2,936
3,004
12/05/2021
CHF
25,091
25,344
25,724
12/05/2021
THB
-
706.12
772.81
12/05/2021
CAD
18,737
18,926
19,258
12/05/2021
SGD
17,134
17,255
17,571
12/05/2021
SEK
-
2,730
2,811
12/05/2021
LAK
-
2.45
2.8
12/05/2021
DKK
-
3,712
3,821
12/05/2021
NOK
-
2,747
2,828
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga