1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
28/09/2020
AUD
16,097
16,210
16,485
28/09/2020
EUR
26,481
26,611
27,551
28/09/2020
GBP
29,185
29,391
29,809
28/09/2020
JPY
215.33
217.5
222.33
28/09/2020
USD
23,090
23,100
23,280
28/09/2020
RUB
229
268
318
28/09/2020
HKD
2,928
2,958
3,025
28/09/2020
CHF
24,551
24,799
25,164
28/09/2020
THB
-
699.78
765.44
28/09/2020
CAD
17,025
17,197
17,495
28/09/2020
SGD
16,578
16,695
17,017
28/09/2020
SEK
-
2,501
2,575
28/09/2020
LAK
-
2.45
2.8
28/09/2020
DKK
-
3,568
3,671
28/09/2020
NOK
-
2,389
2,459
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga