1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
20/08/2018
AUD
16,812
16,931
17,134
20/08/2018
EUR
26,361
26,440
26,717
20/08/2018
GBP
29,308
29,515
29,822
20/08/2018
JPY
207.13
209.22
211.8
20/08/2018
USD
23,220
23,230
23,310
20/08/2018
RUB
277
324
370
20/08/2018
HKD
2,908
2,937
2,993
20/08/2018
CHF
23,041
23,274
23,519
20/08/2018
THB
-
673.88
733.51
20/08/2018
CAD
17,552
17,729
17,966
20/08/2018
SGD
16,766
16,884
17,117
20/08/2018
SEK
-
2,507
2,569
20/08/2018
LAK
-
2.45
2.8
20/08/2018
DKK
-
3,518
3,606
20/08/2018
NOK
-
2,722
2,790
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga