1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
23/02/2018
AUD
17,588
17,712
17,919
23/02/2018
EUR
27,790
27,874
28,157
23/02/2018
GBP
31,337
31,558
31,882
23/02/2018
JPY
209.33
211.44
213.86
23/02/2018
USD
22,680
22,690
22,760
23/02/2018
RUB
312.08
365
447
23/02/2018
HKD
2,847
2,876
2,930
23/02/2018
CHF
23,999
24,241
24,491
23/02/2018
THB
-
691.51
752.76
23/02/2018
CAD
17,603
17,781
18,016
23/02/2018
SGD
17,019
17,139
17,368
23/02/2018
SEK
-
2,762
2,830
23/02/2018
LAK
-
2.45
2.8
23/02/2018
DKK
-
3,714
3,806
23/02/2018
NOK
-
2,856
2,928
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga