1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
30/07/2021
AUD
16,692
16,810
17,148
30/07/2021
EUR
26,791
26,872
27,938
30/07/2021
GBP
31,520
31,742
32,334
30/07/2021
JPY
205.66
207.74
211.96
30/07/2021
USD
22,850
22,855
23,055
30/07/2021
RUB
245
286
335
30/07/2021
HKD
2,886
2,915
2,993
30/07/2021
CHF
24,872
25,123
25,595
30/07/2021
THB
-
664.86
730.12
30/07/2021
CAD
18,078
18,261
18,650
30/07/2021
SGD
16,678
16,796
17,181
30/07/2021
SEK
-
2,639
2,727
30/07/2021
LAK
-
2.45
2.8
30/07/2021
DKK
-
3,609
3,729
30/07/2021
NOK
-
2,581
2,667
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga