1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
24/06/2019
AUD
15,982
16,095
16,284
24/06/2019
EUR
26,296
26,375
26,659
24/06/2019
GBP
29,337
29,544
29,844
24/06/2019
JPY
213.61
215.77
218.28
24/06/2019
USD
23,220
23,230
23,350
24/06/2019
RUB
293
343
394
24/06/2019
HKD
2,922
2,952
3,008
24/06/2019
CHF
23,505
23,742
23,992
24/06/2019
THB
-
723.22
787.68
24/06/2019
CAD
17,376
17,552
17,788
24/06/2019
SGD
16,979
17,099
17,336
24/06/2019
SEK
-
2,462
2,523
24/06/2019
LAK
-
2.45
2.8
24/06/2019
DKK
-
3,505
3,593
24/06/2019
NOK
-
2,709
2,777
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga