1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
18/10/2019
AUD
15,648
15,758
15,971
18/10/2019
EUR
25,610
25,687
26,004
18/10/2019
GBP
29,494
29,702
30,043
18/10/2019
JPY
210.18
212.3
215.06
18/10/2019
USD
23,130
23,140
23,260
18/10/2019
RUB
287
336
388
18/10/2019
HKD
2,900
2,929
2,989
18/10/2019
CHF
23,148
23,382
23,659
18/10/2019
THB
-
732.31
798.61
18/10/2019
CAD
17,402
17,578
17,832
18/10/2019
SGD
16,788
16,906
17,162
18/10/2019
SEK
-
2,361
2,423
18/10/2019
LAK
-
2.45
2.8
18/10/2019
DKK
-
3,412
3,501
18/10/2019
NOK
-
2,496
2,561
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga