1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
12/12/2019
AUD
15,746
15,857
16,075
12/12/2019
EUR
25,601
25,678
26,002
12/12/2019
GBP
30,243
30,456
30,800
12/12/2019
JPY
210.25
212.37
215.08
12/12/2019
USD
23,100
23,115
23,235
12/12/2019
RUB
292
342
390
12/12/2019
HKD
2,910
2,939
2,998
12/12/2019
CHF
23,248
23,483
23,763
12/12/2019
THB
-
733.46
799.69
12/12/2019
CAD
17,339
17,514
17,763
12/12/2019
SGD
16,868
16,987
17,241
12/12/2019
SEK
-
2,438
2,501
12/12/2019
LAK
-
2.45
2.8
12/12/2019
DKK
-
3,409
3,499
12/12/2019
NOK
-
2,512
2,577
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga