1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
04/12/2020
AUD
16,955
17,075
17,394
04/12/2020
EUR
27,623
27,756
28,747
04/12/2020
GBP
30,713
30,930
31,378
04/12/2020
JPY
218.25
220.45
225.38
04/12/2020
USD
23,030
23,040
23,220
04/12/2020
RUB
240
281
332
04/12/2020
HKD
2,922
2,952
3,020
04/12/2020
CHF
25,554
25,812
26,204
04/12/2020
THB
-
731.97
801.02
04/12/2020
CAD
17,682
17,861
18,177
04/12/2020
SGD
17,075
17,195
17,534
04/12/2020
SEK
-
2,700
2,780
04/12/2020
LAK
-
2.45
2.8
04/12/2020
DKK
-
3,722
3,832
04/12/2020
NOK
-
2,602
2,680
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga