Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
- Tỷ giá được cập nhật lúc 08:45 ngày 25/11/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của VRB để có tỷ giá ngoại tệ cập nhật mới nhất.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
25/11/2022
AUD
16,388
16,487
17,016
25/11/2022
EUR
25,333
25,401
26,406
25/11/2022
GBP
29,398
29,575
30,548
25/11/2022
JPY
174.6
175.66
182.86
25/11/2022
USD
24,650
24,652
24,852
25/11/2022
RUB
328.3
384
437.6
25/11/2022
HKD
3,108
3,130
3,206
25/11/2022
CHF
25,721
25,876
26,576
25/11/2022
THB
-
662.3
720.58
25/11/2022
CAD
18,188
18,298
18,796
25/11/2022
SGD
17,653
17,760
18,210
25/11/2022
SEK
-
2,345
2,413
25/11/2022
LAK
-
1.1
1.41
25/11/2022
DKK
-
3,417
3,515
25/11/2022
NOK
-
2,463
2,536
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga