1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
17/10/2018
AUD
16,454
16,570
16,754
17/10/2018
EUR
26,799
26,880
27,132
17/10/2018
GBP
30,407
30,621
30,919
17/10/2018
JPY
204.54
206.61
209.03
17/10/2018
USD
23,290
23,300
23,380
17/10/2018
RUB
283
331
381
17/10/2018
HKD
2,921
2,951
3,006
17/10/2018
CHF
23,214
23,448
23,687
17/10/2018
THB
-
686.03
746.63
17/10/2018
CAD
17,760
17,939
18,164
17/10/2018
SGD
16,773
16,891
17,118
17/10/2018
SEK
-
2,584
2,647
17/10/2018
LAK
-
2.45
2.8
17/10/2018
DKK
-
3,573
3,662
17/10/2018
NOK
-
2,827
2,897
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga