Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
08/08/2022
AUD
15,799
15,895
16,423
08/08/2022
EUR
23,334
23,397
24,418
08/08/2022
GBP
27,614
27,781
28,799
08/08/2022
JPY
169.17
170.19
177.87
08/08/2022
USD
23,240
23,250
23,530
08/08/2022
RUB
303.3
354.7
421
08/08/2022
HKD
2,918
2,938
3,022
08/08/2022
CHF
23,789
23,933
24,716
08/08/2022
THB
-
624.29
681.29
08/08/2022
CAD
17,680
17,786
18,342
08/08/2022
SGD
16,547
16,647
17,196
08/08/2022
SEK
-
2,255
2,330
08/08/2022
LAK
-
1.18
1.51
08/08/2022
DKK
-
3,146
3,248
08/08/2022
NOK
-
2,344
2,424
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga