1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
1/21/2020 12:00:00 AM
AUD
15,687
15,798
16,054
1/21/2020 12:00:00 AM
EUR
25,447
25,524
25,904
1/21/2020 12:00:00 AM
GBP
29,705
29,914
30,323
1/21/2020 12:00:00 AM
JPY
206.67
208.76
212.14
1/21/2020 12:00:00 AM
USD
23,095
23,105
23,225
1/21/2020 12:00:00 AM
RUB
294
344
401
1/21/2020 12:00:00 AM
HKD
2,918
2,947
3,014
1/21/2020 12:00:00 AM
CHF
23,514
23,752
24,115
1/21/2020 12:00:00 AM
THB
-
728.42
797.4
1/21/2020 12:00:00 AM
CAD
17,453
17,629
17,934
1/21/2020 12:00:00 AM
SGD
16,946
17,065
17,366
1/21/2020 12:00:00 AM
SEK
-
2,398
2,467
1/21/2020 12:00:00 AM
LAK
-
2.45
2.8
1/21/2020 12:00:00 AM
DKK
-
3,389
3,487
1/21/2020 12:00:00 AM
NOK
-
2,555
2,630
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga