1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
09/04/2020
AUD
14,444
14,546
14,798
09/04/2020
EUR
25,315
25,391
25,807
09/04/2020
GBP
28,761
28,964
29,401
09/04/2020
JPY
212.05
214.19
218.07
09/04/2020
USD
23,390
23,400
23,580
09/04/2020
RUB
247
289
339
09/04/2020
HKD
2,967
2,997
3,069
09/04/2020
CHF
23,816
24,057
24,443
09/04/2020
THB
-
684.15
749.09
09/04/2020
CAD
16,461
16,627
16,935
09/04/2020
SGD
16,274
16,389
16,701
09/04/2020
SEK
-
2,310
2,380
09/04/2020
LAK
-
2.45
2.8
09/04/2020
DKK
-
3,375
3,477
09/04/2020
NOK
-
2,265
2,336
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga