1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
05/03/2021
AUD
17,433
17,556
17,906
05/03/2021
EUR
27,000
27,081
28,159
05/03/2021
GBP
31,450
31,672
32,190
05/03/2021
JPY
208.54
210.65
216.1
05/03/2021
USD
22,910
22,925
23,115
05/03/2021
RUB
240
281
330
05/03/2021
HKD
2,899
2,928
3,002
05/03/2021
CHF
24,325
24,571
25,002
05/03/2021
THB
-
719.9
789.63
05/03/2021
CAD
17,804
17,984
18,344
05/03/2021
SGD
16,901
17,020
17,387
05/03/2021
SEK
-
2,658
2,743
05/03/2021
LAK
-
2.45
2.8
05/03/2021
DKK
-
3,642
3,757
05/03/2021
NOK
-
2,629
2,713
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga