Đối tượng khách hàng

Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thỏa mãn điều kiện

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng

Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng và số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ

Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng và số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người. 

Chi tiết sản phẩm

Kỳ hạn cấp tín dụng

1. Bảo lãnh: thời hạn tùy theo từng phương án, tối đa 72 tháng
2. Cho vay bổ sung vốn lưu động: tối đa 12 tháng.
3. Cho vay trung dài hạn đầu tư tài sản cố định: tối đa 72 tháng

Mục đích vay vốn

1. Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động. 
2. Cho vay trung dài hạn đầu tư tài sản cố định.  
3. Bảo lãnh, mở L/C.

Mức cho vay tối đa

10 tỷ đồng hoặc 450 nghìn USD

Mẫu Giấy đề nghị cấp tín dụng

Mẫu Giấy đề nghị cấp tín dụng (download tại đây)

Chính sách khuyến mại / ưu đãi

Phê duyệt nhanh: trong vòng tối đa 03 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ

Mặc định giảm 0.25%/năm trong năm đầu tiên

Lãi suất giảm 0.55%/năm trong năm đầu tiên đối với khách hàng mới hoặc khách hàng cũ có thời gian gián đoạn trên 01 năm

Lãi suất giảm tối đa 1.15%/năm đối với khoản vay kỳ hạn từ 3 tháng trở lên

Lãi suất giảm 1% đối với khoản vay kỳ hạn dưới 3 tháng

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính toán khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Chi nhánh Vũng Tàu

Họ tên cán bộ: Lê Thị Lan Anh
Chức vụ: Chuyên viên Khách Hàng
Số điện thoại di động: 0908.989456
Số máy lẻ: 246
Email: anhltl@vrbank.com.vn
 

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Họ tên cán bộ: Đặng Bá Hiếu
Chức vụ: Chuyên viên Phòng KH
Số điện thoại di động: 0945568710
Số máy lẻ: 213
Email: hieudb@vrbank.com.vn
 

Chi nhánh Khánh Hòa

Tên cán bộ: Trần Nguyễn Nhật Oanh
Chức vụ: Phó Phòng khách hàng, phụ trách KHDN
Số điện thoại: 0988 479 570
Số máy lẻ: 201
Email: oanhtnn@vrbank.com.vn
 

Chi nhánh Đà Nẵng

Họ tên cán bộ: LÝ CÔNG HẬU 
Chức vụ: Chuyên viên KHDN
Số điện thoại di động: 0904 222 349
Số máy lẻ:0236.3745666, số máy lẻ 112
Email: haulc@vrbank.com.vn
 

Chi nhánh Hải Phòng

Hải Phòng
Họ tên: Trần Quốc Trung
Chức vụ: Chuyên viên KHDN
SĐT: 0353484589
Số máy lẻ: 302
 

Chi nhánh Sở Giao Dịch

Cán bộ: Vũ Huyền Diệu
Chức vụ: Cán bộ KHDN
Số điện thoại di động: 0901.165.989
Số máy lẻ: 0243.771.37.08/ext.:218
Email: dieuvh@vrbank.com.vn
 
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga