Đối tượng khách hàng

Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thỏa mãn điều kiện

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng

Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng và số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ

Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng và số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người. 

Chi tiết sản phẩm

Kỳ hạn cấp tín dụng

1. Bảo lãnh: thời hạn tùy theo từng phương án, tối đa 84 tháng
2. Cho vay bổ sung vốn lưu động: tối đa 12 tháng.
3. Cho vay trung dài hạn đầu tư tài sản cố định: tối đa 20 năm

Mục đích vay vốn

1. Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động. 
2. Cho vay trung dài hạn đầu tư tài sản cố định.  
3. Bảo lãnh, mở L/C.

Mức cho vay tối đa

10 tỷ đồng hoặc 450 nghìn USD

Mẫu Giấy đề nghị cấp tín dụng

Mẫu Giấy đề nghị cấp tín dụng (download tại đây)

Chính sách khuyến mại / ưu đãi

Lãi suất cho vay cạnh tranh

Phê duyệt nhanh trong vòng tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính toán khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Chi nhánh Sở Giao Dịch

Cán bộ: Vũ Huyền Diệu
Chức vụ: Chuyên viên KHDN
Số điện thoại: 0901.165.989
Email: dieuvh@vrbank.com.vn
 

Chi nhánh Hải Phòng

Cán bộ: Trần Quốc Trung
Chức vụ: Chuyên viên KHDN
Số điện thoại: 0353484589
Email: trungtq@vrbank.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng

Cán bộ: Lý Công Hậu
Chức vụ: Chuyên viên KHDN
Số điện thoại: 0904 222 349
Email: haulc@vrbank.com.vn
 

Chi nhánh Khánh Hòa

Cán bộ: Trần Nguyễn Nhật Oanh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng KHDN
Số điện thoại: 0988 479 570
Email: oanhtnn@vrbank.com.vn
 

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Cán bộ: Đặng Bá Hiếu
Chức vụ: Chuyên viên Phòng KH
Số điện thoại: 0945568710
Email: hieudb@vrbank.com.vn
 

Chi nhánh Vũng Tàu

Cán bộ: Lê Thị Lan Anh
Chức vụ: Chuyên viên Khách Hàng
Số điện thoại di động: 0908.989456
Email: anhltl@vrbank.com.vn
 
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga