Chi tiết sản phẩm

Gói VAY THẤU CHI CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM của VRB là sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân nhằm bù đắp nhu cầu tiền mặt cấp bách và thiếu vốn tạm thời với thủ tục nhanh chóng, an toàn với đa dạng các hình thức đảm bảo.
 
 Hạn mức vay: Linh hoạt lựa chọn khoản vay tối đa (Gấp 10 lần thu nhập/doanh số bình quân hoặc 80% giá trị định quá TSBĐ)
-  Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng kể từ ngày được cấp hạn mức thấu chi.

- Phương thức vay:

 • Chuyển khoản thanh toán từ máy ATM của VRB hay từ Quầy giao dịch tại các Chi Nhánh / kênh thanh toán online của VRB
 • Thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ POS.

- Phương thức trả nợ:

 • Nợ lãi được thanh toán vào ngày cuối hàng tháng 
 • Nợ gốc được thanh toán vào ngày phát sinh giao dịch ghi Có 

Lợi ích

Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng
1
Lãi suất linh hoạt, hấp dẫn và phí cấp hạn mức thấp
2
Hạn mức thấu chi cao: tối đa 10 lần thu nhập/doanh số và lên đến 5 tỷ đồng cho vay SXKD
3
Thời gian cho vay dài lên đến 12 tháng và đa dạng phương thức tài sản bảo đảm
4

Điều kiện đăng ký

Cá nhân người Việt Nam, cá nhân người nước ngoài đang sinh sống/ làm việc trên địa bàn vùng chính / vùng chung / vùng giáp ranh với tỉnh/thành phố nơi đóng trụ sở của Chi Nhánh cho vay.

Chuyển doanh thu/thu nhập… qua tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại VRB và/hoặc ngân hàng khác tối thiểu 06 tháng tính đến thời điểm xem xét cấp tín dụng.

Có nhu cầu vốn phù hợp với quy định của pháp luật và VRB

Không có nợ xấu tại VRB và các tổ chức tín dụng khác trong vòng 2 năm gần đây và không có nợ đang quá hạn tại VRB.

Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ pháp lý

 • CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng, vợ/chồng khách hàng.
 • Giấy xác nhận thông tin về cư trú HOẶC thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư HOẶC Giấy tờ tương đương khác

Hồ sơ năng lực tài chính

 • Sao kê lương 03 tháng gần nhất hoặc xác nhận lương của đơn vị công tác;
 • Hợp đồng lao động hay quyết định bổ nhiệm, nâng lương;
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập từ các nguồn khác (nếu có)

Hồ sơ tài sản bảo đảm

 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp tài sản của khách hàng/bên thứ ba
 • Hợp đồng Tài sản Bảo Đảm

Các giấy tờ khác

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:

- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: vrbhotline@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga