Bảo lãnh dự thầu

Là sản phẩm theo đó VRB (Bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với bên mời thầu (Bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (Bên được bảo lãnh) khi khách hàng vi phạm quy định dự thầu, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ khi tham gia dự thầu.

Lợi ích

Được các chuyên gia của VRB tư vấn miễn phí

Nâng cao mức độ tin cậy, uy tín trong quan hệ kinh tế với đối tác

Đặc tính sản phẩm

Giúp khách hàng có đủ điều kiện để tham gia một giao dịch đấu thầu bắt buộc phải có bảo lãnh của ngân hàng.

Tăng uy tín và độ tin cậy của Ngân hàng với đối tác

Mức ký quỹ thấp và linh hoạt.

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

Phí bảo lãnh: áp dụng theo biểu phí của VRB trong từng thời kì

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga