Mô tả sản phẩm

Chương trình dành cho doanh nghiệp có doanh thu SXKD bằng USD có nhu cầu vay vốn để thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa dịch vụ ra nước ngoài hoặc để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa bằng đồng USD

Chi tiết sản phẩm

Lãi suất ưu đãi; cơ bản áp dụng theo lãi suất vay USD
1
Thời hạn cho vay tối đa 12 tháng
2

Điều kiện vay

Doanh nghiệp có năng lực tài chính lành mạnh và có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả

Doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng đồng USD

Doanh nghiệp thực hiện bán USD cho VRB để thanh toán nợ vay

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính toán khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga