Đặc điểm

  • Giao dịch hối đoái kì hạn là giao dịch mà doanh nghiệp và VRB thỏa thuận việc mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ nhất định, trong đó tỉ giá được ấn định ngay tại thời điểm thỏa thuận, ngày giao/nhận là một ngày xác định trong tương lai (nhưng không quá 365 ngày kể từ ngày thỏa thuận).
     
  • Khi muốn phòng ngừa rủi ro tỉ giá biến động, doanh nghiệp có thể sử dụng sản phẩm giao dịch hối đoái kì hạn.

Thời gian thực hiện giao dịch

Thời gian thực hiện giao dịch từ 03 ngày đến 365 ngày làm việc.

Tỷ giá

Giao dịch ngoại hối kỳ hạn của VRB luôn đáp ứng nhu cầu mua và bán ngoại tệ hợp pháp của doanh nghiệp với tỷ giá cạnh tranh.

Lợi ích

Cố định ngay tỉ giá, tránh được rủi ro biến động trong tương lai

Tính toán ngay được chi phí phát sinh nếu phải chi tiêu bằng ngoại tệ

Tránh được rủi ro khan hiếm ngoại tệ trên thị trường

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga