1800 6656 Chi nhánh & ATM

Dịch vụ thanh toán

Thanh toán trong nước

Thanh toán trong nước

Chuyển và nhận tiền từ các ngân hàng khác nhau trên toàn quốc nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga