Thư Tín dụng và Bảo lãnh Ngân hàng

Khách hàng sẽ giành được sự tin cậy của đối tác khi được bảo lãnh bởi một ngân hàng hàng đầu Việt Nam và có uy tín lâu năm; Với các sản phẩm bảo lãnh đa dạng, phong phú của VRB, khách hàng có thể đáp ứng được mọi đòi hỏi về bảo lãnh của bên thứ ba;
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga