Lợi ích

Lãi suất hấp dẫn, được phép rút trước hạn khi có nhu cầu

An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối, có thể dùng làm tài sản đảm bảo để vay vốn

Kỳ hạn đa dạng, phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn của doanh nghiệp

Đặc tính sản phẩm

Tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ là loại hình tiền gửi theo đó trong đó Doanh nghiệp thỏa thuận với VRB về việc nhận lãi và nhận vốn gốc vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi

Loại tiền

VND, USD

Kỳ hạn

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 24, 36 tháng

Số tiền gửi tối thiểu

5 triệu VNĐ, 500 USD, 500 EUR

Lãi suất

Lãi suất cố định trong suốt thời hạn gửi

Rút tiền

Rút tiền bất cứ thời điểm nào. Rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút

Phương thức trả lãi

Trả lãi cuối kỳ

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Thời gian gửi (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính lãi tiết kiệm
Kết quả lãi tiết kiệm
Lãi tiền gửi
Tiền gốc
Tiền lãi
Tổng cộng

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: vrbhotline@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga