Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo tuyển dụng các vị trí thuộc Phòng Khách hàng tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
15/04/2023
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kỹ thuật Trung tâm Thẻ Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Trung tâm Thẻ
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
08/04/2023
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng tại VRB Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
31/03/2023
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Vũng Tàu
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
15/03/2023
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng tại VRB Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Ban Khách Hàng
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
28/02/2023
Thông báo tuyển dụng Thư ký Tổng hợp tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Văn Phòng
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
20/02/2023
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Ban Nguồn vốn tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Nguồn Vốn
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
30/12/2022
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
 • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
20/11/2022
Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Khách Hàng
 • Trung tâm Thẻ
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
 • Ban Tài chính kế toán
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
30/10/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tín dụng và Giao dịch viên tại Chi nhánh Hải Phòng
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Hải Phòng
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hải Phòng
Hải Phòng
17/11/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng và Giao dịch viên tại Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Sở Giao dịch
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
12/10/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
31/08/2022
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga