1800 6656 Chi nhánh & ATM
Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 144
Tòa nhà số 1 Phố Yết Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Tuyển dụng tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Trung tâm Thẻ
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
Tuyển dụng tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
15/04/2018
Tuyển dụng tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
15/04/2018
Tuyển dụng tại Chi nhánh Sở Giao dịch (Hà Nội)
Phòng ban tuyển
 • Phòng QHKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
25/03/2018
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Hải Phòng
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hải Phòng
Hải Phòng
31/03/2018
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
23/03/2018
Thông báo tuyển dụng QLRR tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Quản lý rủi ro
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
20/03/2018
Tuyển dụng CTV trực tổng đài Hotline
Phòng ban tuyển
 • Trung tâm Thẻ
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
15/03/2018
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Phòng DVKH
 • Phòng QHKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
10/03/2018
Thông báo tuyển dụng CNTT tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
31/01/2018
Thông báo tuyển dụng thực tập sinh năm 2018 tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
25/12/2017
Thông báo tuyển dụng thực tập sinh năm 2018 tại Chi nhánh thành phố Hồ Chi Minh
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
31/03/2018
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga