Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Marketing tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
25/10/2023
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống CNTT tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
25/10/2023
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tín dụng tại chi nhánh Hải Phòng tháng 9/2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hải Phòng
Hải Phòng
15/10/2023
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại chi nhánh Đà Nẵng đợt 1/2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Đà Nẵng
Đà Nẵng
15/09/2023
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Đà Nẵng đợt 1/2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Đà Nẵng
Đà Nẵng
15/09/2023
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Khánh Hòa đợt 3/2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
20/08/2023
Thông báo tuyển dụng cán bộ các vị trí tại Hội Sở chính kỳ thi tuyển tháng 7/2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
05/08/2023
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đợt 02/2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
07/07/2023
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Ban Xử lý nợ Hội Sở chính đợt thi tuyển tháng 6/2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
15/07/2023
Thông báo tuyển dụng cán bộ các vị trí tại Chi nhánh Sở Giao dịch tháng 06/2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
08/07/2023
Thông báo tuyển dụng cán bộ các vị trí tại Hội Sở chính đợt 2/2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
07/07/2023
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
20/06/2023
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga