1800 6656 Chi nhánh & ATM
Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 144
Tòa nhà số 1 Phố Yết Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
 • Phòng QLRR
 • Phòng QHKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
11/08/2019
Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Hội Sở chính
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
11/08/2019
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Phòng DVKH
 • Phòng QHKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
25/07/2019
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Vũng Tàu
Phòng ban tuyển
 • Phòng DVKH
 • Phòng QHKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Vũng Tàu
Thông báo tuyển dụng cán bộ IT tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Hội Sở chính
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng ban tuyển
 • Phòng DVKH
 • Phòng QHKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Đà Nẵng
Đà Nẵng
15/04/2019
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Hồ Chí Minh & Chi nhánh Vũng Tàu
Phòng ban tuyển
 • Phòng DVKH
 • Phòng QHKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
15/04/2019
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Hải Phòng
Phòng ban tuyển
 • Phòng DVKH
 • Phòng QHKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hải Phòng
Hải Phòng
15/04/2019
Thông báo tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Thẻ tại Hội sở chính
Phòng ban tuyển
 • Trung tâm Thẻ
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
31/03/2019
Thông báo tuyển dụng cán bộ QHKH tại Chi nhánh Sở Giao Dịch
Phòng ban tuyển
 • Phòng QHKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
Thông báo tuyển dụng tập trung tại Hội sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
15/03/2019
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga