Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo tuyển dụng Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý Rủi ro tại VRB Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
31/05/2024
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Khánh Hòa đợt 2/2024
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
25/05/2024
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Ban Nguồn vốn tại VRB Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
31/05/2024
Hà Nội
31/03/2024
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Khánh Hòa đợt 1/2024
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
20/03/2024
Hà Nội
25/02/2024
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng và Giao dịch viên tại Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
10/01/2024
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự thuộc Văn Phòng tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
31/12/2023
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Tín dụng thuộc Ban Dịch vụ Khách hàng tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
01/12/2023
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng tại VRB Chi nhánh Vũng Tàu
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Chi nhánh VRB Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
15/11/2023
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Marketing tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
25/10/2023
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống CNTT tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
25/10/2023
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga