1800 6656 Chi nhánh & ATM

Chương trình tín dụng SME

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện nay, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga thực hiện triển khai chương trình tín dụng hỗ trợ vốn lãi suất thấp cùng các ưu đãi về phí dịch vụ cho các doanh vừa và nhỏ

Chi tiết sản phẩm

Lãi suất ưu đãi: từ 7%/năm trong 6 tháng đầu tiên

Giảm 30% phí dịch vụ so với biểu phí đang áp dụng tại VRB.

Miễn phí 3 tháng đầu dịch vụ trả lương qua tài khoản của VRB.

Miễn phí phát hành 3 thẻ Visa Credit Card hoặc 3 thẻ Visa Debit Card, miễn phí phát hành 3 thẻ ATM không yêu cầu số dư tối thiểu cho các thành viên Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp.

Điều kiện

Tình hình tài chính ổn định, hoạt động hiệu quả

Có thời gian hoạt động tối thiểu 24 tháng trở lên

Doanh nghiệp là khách hàng mới, chưa sử dụng các sản phẩm tín dụng tại VRB hoặc là các Doanh nghiệp đã từng là khách hàng tại VRB nhưng đã tất toán các khoản vay trước 01 năm tính từ thời điểm đề nghị vay vốn.

Cam kết chuyển các khoản thu từ hoạt động tương ứng với phần vốn vay tại VRB qua tài khoản mở tại VRB

Thời hạn cho vay: tối đa không quá 12 tháng

Chương trình kéo dài đến hết 30/9/2017

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính toán khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga