Lãi suất

Ghi chú:

- Lãi suất chỉ mang tính tham khảo và có hiệu lực từ ngày: 01/05/2024 
- Lãi suất nêu trên có thể thay đổi theo từng địa bàn. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VRB trên toàn quốc (chi tiết tại đây).
- Từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cơ sở tính lãi tiền gửi của VRB là 365 ngày/năm.

Tháng
VNĐ
Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
USD
Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
KKH/Non-term
0.2
0.2
0
0
01 tuần/week
0.2
0.2
0
0
02 tuần/week
0.2
0.2
0
0
03 tuần/week
0.2
0.2
0
0
01 tháng/month
2.5
2.8
0
0
02 tháng/month
2.6
3
0
0
03 tháng/month
3.1
3.4
0
0
05 tháng/month
3.1
3.7
0
0
06 tháng/month
3.9
4.3
0
0
09 tháng/month
4.1
4.5
0
0
12 tháng/month
4.7
4.9
0
0
13 tháng/month
4.9
5
0
0
15 tháng/month
4.9
5
0
0
18 tháng/month
4.9
5.1
0
0
24 tháng/month
4.9
5.1
0
0
36 tháng/month
4.9
5.1
0
0
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga