Lãi suất

Ghi chú:

- Lãi suất chỉ mang tính tham khảo và có hiệu lực từ ngày: 12/07/2024 
- Lãi suất nêu trên có thể thay đổi theo từng địa bàn. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VRB trên toàn quốc (chi tiết tại đây).
- Từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cơ sở tính lãi tiền gửi của VRB là 365 ngày/năm.

Tháng
VNĐ
Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
USD
Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
KKH/Non-term
0.2
0.2
0
0
1 tuần/week
0.2
0.5
0
0
2 tuần/weeks
0.2
0.5
0
0
3 tuần/weeks
0.2
0.5
0
0
1 tháng/month
3.8
3.8
0
0
2 tháng/months
3.9
4
0
0
3 tháng/months
4
4.1
0
0
5 tháng/months
4
4.2
0
0
6 tháng/months
5.1
5
0
0
7, 8 tháng/months
5.1
5
0
0
9 tháng/months
5.3
5.5
0
0
12 tháng/months
5.7
5.6
0
0
13 tháng/months
5.7
5.6
0
0
15 tháng/months
5.7
5.6
0
0
18 tháng/months
5.9
5.8
0
0
24 tháng/months
6
5.8
0
0
36 tháng/months
6
5.8
0
0
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga