1800 6656 Chi nhánh & ATM

Lãi suất

Ghi chú:

- Lãi suất chỉ mang tính tham khảo và có hiệu lực từ ngày: 09/08/2017 
- Lãi suất có thể thay đổi đối với từng đối tượng khách hàng. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VRB trên toàn quốc.
- Từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cơ sở tính lãi tiền gửi của VRB là 365 ngày/năm.

Tháng
VNĐ
Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
USD
Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
KKH
0.5
0.5
0
0
01 tuần
0.7
0.7
0
0
02 tuần
0.8
0.8
0
0
03 tuần
0.9
0.9
0
0
01 tháng
5.3
5.3
0
0
02 tháng
5.3
5.3
0
0
03 tháng
5.3
5.3
0
0
06 tháng
6.4
6.4
0
0
09 tháng
6.5
6.5
0
0
12 tháng
7.2
7.1
0
0
13 tháng
7.2
7.1
0
0
15 tháng
7.1
7.1
0
0
18 tháng
7.4
7.4
0
0
24 tháng
7.5
7.5
0
0
36 tháng
7.5
7.5
0
0
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga