Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Kết quả tuyển dụng

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo kết quả tuyển dụng Chuyên viên các bị trí tại Hội Sở chính kỳ thi tuyển tháng 08 năm 2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng Chuyên viên các bị trí tại Hội Sở chính kỳ thi tuyển tháng 07 năm 2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
Khánh Hòa
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch thuộc Ban TCKT - Hội Sở chính kỳ thi tuyển tháng 05/2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng tại Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng nhiều vị trí tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
  • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
  • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
Thông báo kết quả thi tuyển cán bộ vào các vị tại Hội Sở chính VRB tại kỳ thi tuyển tháng 04 - 05 năm 2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng Chuyên viên Xử Lý Nợ tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
  • Hội Sở chính
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga