Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Kết quả tuyển dụng

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Khánh Hòa
Thông báo kết quả thi tuyển cán bộ vào Ban Khách hàng tại Hội Sở chính VRB tại kỳ thi tuyển tháng 03 năm 2024
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng Chuyên viên Ban Quản lý Rủi ro tại Hội Sở chính kỳ thi tuyển tháng 02/2024
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ các vị trí tại Hội Sở chính VRB kỳ thi tuyển tháng 12 năm 2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng vị trí Phó trưởng phòng Nhân sự tại Hội Sở chính VRB tại kỳ thi tuyển tháng 12 năm 2023
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển tháng 11 năm 2023 tại VRB Vũng Tàu
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Chi nhánh VRB Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển tháng 11, tháng 12 năm 2023 tại VRB Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển tháng 10, tháng 11 năm 2023 tại VRB Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển tháng 9 năm 2023 tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga