Tín dụng cá nhân

1. Xem lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất bình quân tại đây.
2. Xem lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác tại đây.

3. Xem lãi suất cơ sở tại đây.
Vay mua nhà

Vay nhà ở

​​​​​​​VRB luôn đồng hành hỗ trợ khách hàng sở hữu ngôi nhà mơ ước hay xây dựng, sửa chữa nhà cho cuộc sống luôn tiện nghi, thoải mái
Vay mua ô tô

Vay mua ô tô

Là sản phẩm cho vay hỗ trợ vốn mua ô tô cho các khách hàng cá nhân để phục vụ nhu cầu đi lại hoặc nhu cầu kinh doanh
Vay SXKD

Vay Sản xuất kinh doanh

Những nỗi lo về thiếu hụt vốn kinh doanh hoặc nhu cầu vốn cho phương án kinh doanh hiệu quả sẽ không còn nữa khi VRB luôn đồng hành cùng...
Vay Thấu Chi có Tài Sản Bảo Đảm

Vay Thấu Chi có Tài Sản Bảo Đảm

Là sản phẩm cho vay dành cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt tài chính tạm thời
Thấu chi tín chấp

Thấu chi tín chấp

Là sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân nhằm bù đắp nhu cầu tiền mặt cấp bách và thiếu vốn tạm thời để đáp ứng các nhu...
Vay Tiêu dùng thế chấp bất động sản

Vay Tiêu dùng thế chấp bất động sản

Là sản phẩm cho vay vốn để phục vụ cho mục đích sinh hoạt, đời sống của cá nhân và gia đình.
Vay Cán bộ công nhân viên

Vay Cán bộ công nhân viên

Là sản phẩm cho vay đối với khách hàng là cán bộ công nhân viên (CBCNV) nhằm phát triển kinh tế phụ gia đình và/hoặc đáp ứng nhu cầu phục...
Vay Du học

Vay Du học

Là sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu du học của khách hàng cá nhân
Vay cầm cố GTCG >>

Vay cầm cố giấy tờ có giá

Là sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vốn phù hợp với quy định của pháp luật và có đảm bảo 100%khoản vay bằng...
Chiết khấu giấy tờ có giá đối với khách hàng cá nhân

Chiết khấu giấy tờ có giá đối với khách hàng cá nhân

Là sản phẩm theo đó VRB ứng trước tiền cho khách hàng và mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi giấy tờ có giá của...
Vay XKLĐ

Vay Xuất khẩu lao động

Là sản phẩm cho vay vốn để chi trả cho các hoạt động hợp pháp cần thiết dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu đi làm việc ở...
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga