Thanh toán trong nước

Chuyển và nhận tiền trong nước cá nhân

Chuyển và nhận tiền trong nước

Chuyển và nhận tiền từ các ngân hàng khác nhau trên toàn quốc nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.
Chuyển tiền định kỳ

Chuyển tiền định kỳ

Dịch vụ chuyển tiền định kỳ theo thỏa thuận giữa VRB và khách hàng
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga