Lợi ích

Lãi suất hấp dẫn, được phép rút trước hạn khi có nhu cầu

Khách hàng được nhận lãi ngay khi gửi tiền để sử dụng trước cho nhu cầu của bản thân

Kỳ hạn đa dạng, phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn của doanh nghiệp

Đặc tính sản phẩm

Tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ là loại hình tiền gửi theo đó Doanh nghiệp thỏa thuận với VRB về việc nhận lãi tại thời điểm gửi và nhận vốn gốc vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi

Loại tiền

VND

Kỳ hạn

1,2,3,6,9,12,13,15,18,24,36 tháng

Đối tượng khách hàng

Tổ chức

Phương thức trả lãi

Trả lãi đầu kỳ, ngay tại thời điểm gửi

Lãi suất

Lãi suất cố định trong suốt thời hạn gửi

Rút tiền

Được rút trước hạn toàn bộ, không được rút trước hạn từng phần. Khi rút trước hạn khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho toàn bộ số tiền rút theo thời gian gửi thực tế. Ngân hàng sẽ khấu trừ phần lãi đã trả trước vào số tiền gốc trên Sổ tiền gửi của khách hàng

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: vrbhotline@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga