1800 6656 Chi nhánh & ATM

Lợi ích

Lãi suất hấp dẫn cạnh tranh

Khách hàng được phép rút trước hạn khi có nhu cầu

Kỳ hạn gửi đa dạng

Đặc tính sản phẩm

Tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ là loại hình tiền gửi có kỳ hạn của VRB trong đó khách hàng sẽ nhận số tiền gốc và lãi khi đáo hạn khoản tiền gửi

Loại tiền

VND, USD, EUR

Kỳ hạn

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,24,36 tháng

Số tiền gửi tối thiểu

1 triệu VNĐ, 100USD

Phương thức trả lãi

Trả lãi cuối kỳ

Lãi suất

Lãi suất cố định trong suốt thời hạn gửi

Rút tiền

Rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút

Hồ sơ đăng ký

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực

Giấy gửi tiền tiết kiệm (theo mẫu của VRB)

Hỏi đáp

1. Sản phẩm này cho phép rút trước hạn từng phần. Vậy lãi suất đối với phần rút trước hạn và phần còn lại trên sổ tính có giống nhau không? Cách tính lãi như thế nào?

Khi rút trước hạn từng phần, bạn sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn đối với phần tiền gửi rút trước hạn. Phần gốc còn lại vẫn hưởng lãi suất ghi trên sổ cho đến khi đáo hạn.

2. Khi đến hạn nếu tôi không đến tất toán tài khoản thì phần gốc và lãi của khoản tiền gửi sẽ được ngân hàng xử lý thế nào?

Đến ngày đáo hạn nếu bạn không đến tất toàn, lãi sẽ nhập gốc và quay vòng với kỳ hạn bằng kỳ hạn gửi trước đó với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi cùng sản phẩm cùng kỳ hạn do VRB quy định tại thời điểm gửi.

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Thời gian gửi (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính lãi tiết kiệm
Kết quả lãi tiết kiệm
Lãi tiền gửi
Tiền gốc
Tiền lãi
Tổng cộng

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga