Doanh nghiệp

Mua bán ngoại tệ

Mua bán ngoại tệ

VRB là Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam niêm yết chính thức tỷ giá VND/RUB và cung cấp dịch vụ ngoại hối bằng đồng RUB
Dịch vụ Ngân hàng điện tử

Dịch vụ Ngân hàng điện tử

Dịch vụ Ngân hàng điện tử được VRB xây dựng và nâng cấp trên nền tảng công nghệ hiện đại và bảo mật nhằm mang tới những trải nghiệm dịch...
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga