1800 6656 Chi nhánh & ATM

Doanh nghiệp

Mua bán ngoại tệ

Mua bán ngoại tệ

VRB là Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam niêm yết chính thức tỷ giá VND/RUB và cung cấp dịch vụ ngoại hối bằng đồng RUB
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga