Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

Là sản phẩm mà theo đó, VRB cam kết với Bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn tạm ứng của Bên được bảo lãnh (Khách hàng) theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh. Trường hợp Bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải hoàn tạm ứng mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì VRB sẽ thực hiện thay nghĩa vụ này

Lợi ích

Thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng, thủ tục đơn giản

Được các chuyên gia của VRB tư vấn miễn phí

Nâng cao mức độ tin cậy, uy tín trong quan hệ kinh tế với đối tác

Đặc tính sản phẩm

Mức phí cạnh tranh, áp dụng theo biểu phí của VRB trong từng thời kì

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành nhanh.

Thời hạn bảo lãnh linh hoạt theo nhu cầu

Tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh đa dạng: Ký quỹ tiền mặt, Hợp đồng tiền gửi, bất động sản,…

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga