Đặc điểm

Giao dịch ngoại hối giao ngay là giao dịch mà doanh nghiệp và VRB thực hiện mua hoặc bán một lượng ngoại tệ theo tỉ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và thanh toán ngay trong ngày hoặc trong vòng hai (2) ngày làm việc tiếp theo

Thời gian thực hiện giao dịch

Thanh toán ngay trong ngày hoặc trong vòng hai (2) ngày làm việc tiếp theo

Tỷ giá

Giao dịch ngoại hối giao ngay của VRB luôn đáp ứng nhu cầu mua và bán ngoại tệ hợp pháp của doanh nghiệp với tỷ giá cạnh tranh.

Lợi ích

Áp dụng cho bất kì cặp tiền tệ qui đổi nào

Thủ tục giao dịch nhanh chóng, đơn giản

Không giới hạn quy mô của các giao dịch

Nhanh chóng đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ

Đáp ứng đa dạng nhu cầu ngoại tệ: USD, và các ngoại tệ tự do chuyển đổi khác

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga