Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,246
  15,753
 • EUR
  23,050
  24,051
 • GBP
  26,222
  27,179
 • JPY
  162.09
  169.37
 • USD
  23,720
  24,000
 • RUB
  389.4
  441.6
 • HKD
  2,995
  3,080
 • CHF
  24,096
  24,831
 • THB
  600.17
  654.97
 • CAD
  17,149
  17,684
 • SGD
  16,392
  16,865
 • SEK
  2,102
  2,172
 • LAK
  1.11
  1.42
 • DKK
  3,100
  3,201
 • NOK
  2,194
  2,268
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga