1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,639
  15,837
 • EUR
  25,612
  25,923
 • GBP
  28,085
  28,409
 • JPY
  216.96
  219.77
 • USD
  23,140
  23,260
 • RUB
  324
  375
 • HKD
  2,930
  2,989
 • CHF
  23,602
  23,867
 • THB
  719.64
  784.63
 • CAD
  17,336
  17,587
 • SGD
  16,651
  16,899
 • SEK
  2,364
  2,426
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,409
  3,498
 • NOK
  2,548
  2,614
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga