1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,422
  16,748
 • EUR
  26,287
  27,338
 • GBP
  30,850
  31,419
 • JPY
  203.66
  207.8
 • USD
  22,660
  22,865
 • RUB
  285
  335
 • HKD
  2,885
  2,964
 • CHF
  24,392
  24,871
 • THB
  649.62
  713.96
 • CAD
  17,867
  18,257
 • SGD
  16,673
  17,051
 • SEK
  2,591
  2,680
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,529
  3,648
 • NOK
  2,613
  2,701
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga