1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,095
  16,284
 • EUR
  26,375
  26,659
 • GBP
  29,544
  29,844
 • JPY
  215.77
  218.28
 • USD
  23,230
  23,350
 • RUB
  343
  394
 • HKD
  2,952
  3,008
 • CHF
  23,742
  23,992
 • THB
  723.22
  787.68
 • CAD
  17,552
  17,788
 • SGD
  17,099
  17,336
 • SEK
  2,462
  2,523
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,505
  3,593
 • NOK
  2,709
  2,777
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga