1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,765
  16,957
 • EUR
  26,341
  26,606
 • GBP
  29,937
  30,242
 • JPY
  206.86
  209.33
 • USD
  22,820
  22,895
 • RUB
  335
  381
 • HKD
  2,885
  2,939
 • CHF
  22,878
  23,121
 • THB
  668.28
  727.48
 • CAD
  17,118
  17,337
 • SGD
  16,750
  16,979
 • SEK
  2,536
  2,599
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,506
  3,594
 • NOK
  2,756
  2,823
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga