1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,376
  16,575
 • EUR
  26,163
  26,457
 • GBP
  30,105
  30,411
 • JPY
  208.37
  210.84
 • USD
  23,155
  23,255
 • RUB
  328
  378
 • HKD
  2,929
  2,985
 • CHF
  23,070
  23,313
 • THB
  711.64
  774.83
 • CAD
  17,496
  17,725
 • SGD
  17,066
  17,298
 • SEK
  2,455
  2,516
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,481
  3,568
 • NOK
  2,662
  2,728
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga