1800 6656 Chi nhánh & ATM
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,552
  17,820
 • EUR
  27,376
  28,342
 • GBP
  32,133
  32,570
 • JPY
  206.7
  209.97
 • USD
  22,850
  23,050
 • RUB
  291
  340
 • HKD
  2,920
  2,985
 • CHF
  25,310
  25,694
 • THB
  703.32
  769.27
 • CAD
  18,749
  19,065
 • SGD
  17,149
  17,451
 • SEK
  2,712
  2,791
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,682
  3,788
 • NOK
  2,714
  2,793
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga