1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  17,393
  17,599
 • EUR
  27,845
  28,130
 • GBP
  31,798
  32,120
 • JPY
  210.15
  212.58
 • USD
  22,735
  22,810
 • RUB
  338
  413
 • HKD
  2,878
  2,932
 • CHF
  23,263
  23,503
 • THB
  693.27
  754.91
 • CAD
  17,777
  18,008
 • SGD
  17,211
  17,442
 • SEK
  2,663
  2,728
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,710
  3,802
 • NOK
  2,872
  2,943
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga