1800 6656 Chi nhánh & ATM
 
Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  16,570
  16,754
 • EUR
  26,880
  27,132
 • GBP
  30,621
  30,919
 • JPY
  206.61
  209.03
 • USD
  23,300
  23,380
 • RUB
  331
  381
 • HKD
  2,951
  3,006
 • CHF
  23,448
  23,687
 • THB
  686.03
  746.63
 • CAD
  17,939
  18,164
 • SGD
  16,891
  17,118
 • SEK
  2,584
  2,647
 • LAK
  2.45
  2.8
 • DKK
  3,573
  3,662
 • NOK
  2,827
  2,897
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga