Loại tiền
Mua vào
Bán ra
 • AUD
  15,788
  16,311
 • EUR
  24,068
  25,120
 • GBP
  28,060
  29,090
 • JPY
  169.31
  176.94
 • USD
  23,110
  23,390
 • RUB
  389.3
  477.6
 • HKD
  2,921
  3,004
 • CHF
  23,816
  24,592
 • THB
  625.42
  682.39
 • CAD
  17,618
  18,171
 • SGD
  16,453
  16,991
 • SEK
  2,248
  2,322
 • LAK
  1.32
  1.63
 • DKK
  3,236
  3,342
 • NOK
  2,294
  2,370
Xem thêm
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga