Liên hệ với chúng tôi
   
contact_vrb@vrbank.com.vn
84-24-39426668
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn

Thông báo tuyển dụng cán bộ IT tại Hội Sở Chính

Loại hình công việc: Toàn thời gian
Mức đãi ngộ: Thỏa thuận
Phòng ban tuyển:
  • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh:
  • 466 - Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Địa điểm làm việc:
  • Hà Nội

Mô tả công việc:

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) cần tuyển cán bộ cho Ban Công nghệ ngân hàng điện tử Hội sở chính và Trung tâm thẻ với các vị trí như sau: 
A. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
I. Chuyên viên Phát triển, quản trị hệ thống báo cáo tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc
-
Xây dựng, phát triển và quản trị hệ thống báo cáo nội bộ, báo cáo phục vụ quản trị điều hành, tác nghiệp (BO, AML, CRM, …).
- Xây dựng, phát triển và quản trị Hệ thống báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước (Báo cáo thống kê, báo cáo FATCA, CIC, bảo hiểm tiền gửi, …).
- Thiết kế kho dữ liệu, mô hình dữ liệu (DataMart) và khai thác dữ liệu.
- Hỗ trợ người sử dụng các hệ thống báo cáo.
- Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các kỹ thuật công nghệ tiến tiến vào công tác phát triển hệ thống Báo cáo tại VRB.
Tham gia triển khai các dự án CNTT.
2. Yêu cầu tuyển dụng
- Trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, được đào tạo chính quy, chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Toán Tin, Điện tử viễn thông của các trường Đại học trong và ngoài nước.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi. Đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác.
Điều kiện khác: 
+ Có kiến thức về các hệ thống: Oracle BI, SAP Business Object, PL/SQL.
+ Có kiến thức và hiểu biết về Phân tích thiết kế hệ thống, Cơ sở dữ liệu Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL. 
+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm: làm việc với các hệ thống Core-Banking. Tham gia lập trình, xây dựng nhiều dự án phần mềm trong ngành Ngân hàng, tài chính. Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và mô hình dữ liệu.
+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham học hỏi, kỷ luật tốt;
+ Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong công việc, có khả năng chịu áp lực công việc cao.
+ Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác khi cơ quan có yêu cầu. Ưu tiên các đối tượng có kinh nghiệm, thời gian công tác trong lĩnh vực CNTT.
II. Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu CNTT tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc
- Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị, vận hành và tối ưu các cơ sở dữ liệu các hệ thống ứng dụng quan trọng của VRB: Core Banking, Hệ thống Thẻ, E-Banking và các cơ sở dữ liệu khác của VRB.
- Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị, vận hành và tối ưu hóa hệ thống lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu.
- Báo cáo, tư vấn cho các cấp quản lý những vấn đề phát sinh liên quan tới các hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu được giao.
- Tham gia quy hoạch và tối ưu hệ thống cơ sở dữ liệu.
- Phối hợp hỗ trợ các bộ phận khác trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống CNTT.
2. Yêu cầu tuyển dụng

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, được đào tạo chính quy, chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Toán Tin, Điện tử viễn thông của các trường Đại học trong và ngoài nước.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi. Đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác.
Điều kiện khác:
+ Có kiến thức Có kiến thức về cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL Server, My SQL.
+ Có khả năng viết script nhằm tự động hóa việc quản trị
+ Có khả năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới và khả năng xử lý sự cố tốt.
+ Có kiến thức và kinh nghiệm quản trị đối với các hệ thống máy chủ Enterprise sử dụng hệ điều hành: AIX, Windows Server, UNIX. LINUX.
+ Ưu tiên ứng viên có thêm các chứng chỉ như: OCA, OCP và các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ngân hàng.
III. Chuyên viên quản trị hệ thống CNTT tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc
- Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị và tối ưu hóa các hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, hệ thống ứng dụng CNTT.
- Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị và tối ưu hóa các hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ.
- Nghiên cứu/Tham gia nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai các dự án và giải pháp hạ tầng CNTT.

- Nghiên cứu giải pháp công nghệ mới, đề xuất triển khai cho VRB.
- Tham gia phân tích, thiết kế các chương trình ứng dụng có liên quan đến hệ thống CNTT.
- Tham gia quy hoạch và tối ưu hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT
- Phối hợp hỗ trợ các bộ phận khác trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống CNTT.
- Báo cáo, tư vấn cho các cấp quản lý những vấn đề phát sinh liên quan tới các hệ thống máy chủ, lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu hoặc mạng, truyền thông được giao.
2. Yêu cầu công việc

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, được đào tạo chính quy, chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Toán Tin, Điện tử viễn thông của các trường Đại học trong và ngoài nước.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi. Đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác.
- Điều kiện khác:
+ Có kiến thức và kinh nghiệm quản trị đối với các hệ thống máy chủ Enterprise sử dụng hệ điều hành: AIX, Windows Server, UNIX. LINUX.
+ Có kiến thức về hệ thống lưu trữ, hệ thống ảo hóa
+ Có khả năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới và khả năng xử lý sự cố tốt.
+ Có khả năng viết script nhằm tự động hóa việc quản trị
+ Ưu tiên ứng viên có thêm các chứng chỉ như: LPI, Microsoft, VMWare,… Và các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ngân hàng.
IV. Chuyên viên kỹ thuật tại Trung tâm thẻ, Hội sở chính
1. Mô tả công việc
- Tiếp nhận và rà soát hồ sơ, thông tin phát hành thẻ theo đúng quy trình nghiệp vụ.
- Thực hiện cài đặt, thay đổi tham số POS/ATM theo đề nghị của Chi nhánh.
- Thực hiện công tác gia công thẻ
- Lập các báo cáo phát hành theo quy định
- Hỗ trợ kỹ thuật Chi nhánh, khách hàng trong vận hành hệ thống hàng ngày.
- Thiết lập môi trường, thực hiện kiểm thử các sản phẩm, dịch vụ, chức năng mới của dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử.
- Thực hiện các công việc kỹ thuật khác và tham gia các dự án theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm.

2. Yêu cầu công việc

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, được đào tạo chính quy, chuyên ngành về công nghệ thông tin, kỹ thuật của các trường Đại học trong và ngoài nước.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: không quá 30 tuổi. Đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác.

- Điều kiện khác:
+ Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham học hỏi, kỷ luật tốt;
+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm công tác về lĩnh vực thẻ/ ngân hàng điện tử.
B. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:
I. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển;
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của VRB (Download tại đây), ghi rõ vị trí đăng tuyển;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ:
+ Bằng tốt nghiệp Đại học/Trên Đại học; Bảng điểm các năm học ở trường Đại học;
+ Các chứng chỉ về thành tích học tập (nếu có);
+ Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
- Bản sao CMTND;
- 3 ảnh mới nhất cỡ 4x6 ghi rõ Họ và tên; ngày tháng, năm sinh phía sau ảnh;
- Giấy khám sức khỏe (bản gốc);
- Các Quyết định, giấy tờ (nếu có) liên quan đến quá trình công tác của bản thân.
II. Nơi nhận hồ sơ
- Đối với hồ sơ giấy: Tại Văn phòng, Hội sở chính VRBTầng 1 Tòa nhà Trung Tâm Hội nghị Công Đoàn – số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Đối với hồ sơ online: Gửi hồ sơ bản scan qua địa chỉ email: tuyendung@vrbank.com.vn

 

 

 

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga