Liên hệ với chúng tôi
   
contact_vrb@vrbank.com.vn
84-24-39426668
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn

Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở Chính

Loại hình công việc: Toàn thời gian
Mức đãi ngộ: Thỏa thuận
Phòng ban tuyển:
  • Hội Sở chính
Thuộc chi nhánh:
  • 466 - Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Địa điểm làm việc:
  • Hà Nội

Mô tả công việc:

Nhằm mở rộng mạng lưới và tăng quy mô hoạt động, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) - Hội Sở Chính cần tuyển dụng các vị trí như sau:
A. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

I. HO 01 - Chuyên viên Khách hàng:
1. Mô tả công việc:
- Tiếp thị, tìm kiếm, duy trì mở rộng mối quan hệ với các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Ngân hàng.
- Lập báo cáo đánh giá , đề xuất cấp TD.
- Lập báo cáo định giá TSĐB.
2. Yêu cầu tuyển dụng:
- Trình độ
: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Ngoại thương.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn Quốc/ Nhật/ Trung Quốc.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Ngoại hình: Ưa nhìn.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: Có khả năng Phân tích tài chính DN, Thẩm định dự án.

II. HO 02 - Chuyên viên Xử lý nợ:
1. Mô tả công việc:
- Phối hợp các đơn vị/ chi nhánh xây dựng kế hoạch xử lý nợ có vấn đề của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham gia xử lý các tình huống, vướng mắc phát sinh.
- Trực tiếp tham gia/ thực hiện các biện pháp xử lý nợ có vấn đề đã được phê duyệt tại các đơn vị/ Chi nhánh theo phân công của lãnh đạo Ban từng thời kỳ.
- Tham gia nghiên cứu xây dựng cơ chê, chính sách, chế độ, quy trình, hướng dẫn liên quan đến quản lý và xử lý nợ có vấn đề tại VRB.
2. Yêu cầu tuyển dụng:
- Trình độ
: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng hoặc Luật.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng, xử lý nợ, quản lý rủi ro tín dụng 1-3 năm.

III. HO03 - Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động:
1. Mô tả công việc:
a. Tham gia nghiên cứu, đề xuất áp dụng các giải pháp, công cụ QLRR HĐ theo thông lệ:
- Thực hiện nghiên cứu, đề xuất áp dụng các công cụ QLRRHĐ theo thông lệ: Tự đánh giá và kiểm soát rủi ro (RCSA); Dấu hiệu rủi ro chính (KRI); Ma trận RRHĐ
- Thực hiện nghiên cứu phát triển hệ thống báo cáo RRHĐ
- Thực hiện xây dựng, triển khai Kế hoạch kinh doanh liên tục.
- Tham gia thực hiện, triển khai nghiên cứu phát triển các giải pháp phần mềm hỗ trợ công tác QLRRHĐ
b. Thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành đối với công tác QLRR HĐ: rà soát quy định, thực hiện báo cáo QLRRHĐ
c. Các công việc liên quan đến QLRRHĐ theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các công việc khác theo phân công.
2. Yêu cầu tuyển dụng:
- Trình độ
: Tối thiểu trình độ Đại học, chuyên ngành Kinh tế, tài chính kế toán, ngân hàng.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: Có trách nhiệm, làm việc hướng đến kết quả, chịu được áp lực cao, dễ thích nghi, có khả năng phân tích/ tổng hợp tốt, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm về RRHĐ tại các ngân hàng khác.

IV. HO04 - Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường và thanh khoản:
1. Mô tả công việc:
a. Nhận diện, theo dõi, đo lường rủi ro thanh khoản và thị trường:
- Lập báo cáo rủi ro thanh khoản và thị trường theo định kỳ.
- Cảnh báo sớm các dấu hiệu rủi ro thanh khoản và thị trường.
- Báo cáo vi phạm hạn mức, khẩu vị rủi ro và thẩm định, đề xuất các biện pháp khắc phục.
b. Nghiên cứu, để xuất, soạn thảo, áp dụng các công cụ, chính sách, quy định, quy trình quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường.
c. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường theo phân công.
2. Yêu cầu tuyển dụng:
- Trình độ
: Tối thiểu trình độ Đại học, chuyên ngành Kinh tế, tài chính kế toán, ngân hàng.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: Có trách nhiệm, làm việc hướng đến kết quả, chịu được áp lực cao, dễ thích nghi, có khả năng phân tích/ tổng hợp tốt, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm về RRTT&TK tại các ngân hàng khác.

V. HO05 - Chuyên viên Rà soát hồ sơ tín dụng:
1. Mô tả công việc:
a. Rà soát các đề xuất tín dụng của khách hàng (TCKT, cá nhân, định chế tài chính) từ các đơn vị:
- Đánh giá về tình trạng pháp lý, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, nhu cầu vay vốn và tài sản bảo đảm của khách hàng theo đề xuất tín dụng theo đúng quy định của VRB và Pháp luật.
- Đánh giá rủi ro liên quan đến khách hàng, khoản vay.
- Đưa ra các ý kiến (Đồng ý/ Đồng ý có điều kiện/ Không đồng ý) đối với đề xuất tín dụng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b. Rà soát đánh giá định kỳ kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng.
c. Tham gia đào tạo các cán bộ có liên quan đến nghiệp vụ rà soát hồ sơ tín dụng.

2. Yêu cầu tuyển dụng:
- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, chuyên ngành Kinh tế, tài chính kế toán, ngân hàng.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác:
+ Có kiến thức cơ bản về luật pháp chung và luật pháp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
+ Có kiến thức về tài chính và đánh giá, phân tích rủi ro.
+ Nắm rõ các sản phẩm, dịch vụ, các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng thương mại.
+ Hiểu biết về thị trường và có khả năng phân tích, phán đoán, nhạy bén với xu hướng biến động của thị trường tài chính.
+ Có kiến thức đa dạng về các lĩnh vực trong nền kinh tế.
+ Ưu tiên cán bộ có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc về thẩm định tín dụng hoặc tín dụng hoặc quan hệ khách hàng (có chức năng thẩm định).
+ Ưu tiên nam.
B. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:
I. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

- Đơn xin dự tuyển;
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của VRB (Download tại đây), ghi rõ vị trí đăng tuyển;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ:
+ Bằng tốt nghiệp Đại học/Trên Đại học; Bảng điểm các năm học ở trường Đại học;
+ Các chứng chỉ về thành tích học tập (nếu có);
+ Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
- Bản sao CMTND;
- 3 ảnh mới nhất cỡ 4x6 ghi rõ Họ và tên; ngày tháng, năm sinh phía sau ảnh;
- Giấy khám sức khỏe (bản gốc);
- Các Quyết định, giấy tờ (nếu có) liên quan đến quá trình công tác của bản thân.
II. NƠI NHẬN HỒ SƠ
- Đối với hồ sơ giấy: Tại Văn phòng, Hội sở chính VRBTầng 1 Tòa nhà Trung Tâm Hội nghị Công Đoàn – số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Đối với hồ sơ online: Gửi hồ sơ bản scan qua địa chỉ email: tuyendung@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga