Liên hệ với chúng tôi
   
contact_vrb@vrbank.com.vn
84-24-39426668
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn

Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở Chính và Chi nhánh Sở giao dịch

Loại hình công việc: Toàn thời gian
Mức đãi ngộ: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2018
Phòng ban tuyển:
Thuộc chi nhánh:
  • 466 - Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Địa điểm làm việc:
  • Hà Nội

Mô tả công việc:

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) cần tuyển cán bộ cho Hội sở chínhChi nhánh Sở giao dịch với các yêu cầu cụ thể như sau:

A, TUYỂN DỤNG TẠI HỘI SỞ CHÍNH
I. HO 01 – Chuyên viên quan hệ khách hàng tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc:

- Tiếp thị, tìm kiếm, duy trì mở rộng mối quan hệ với các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Ngân hàng.
- Lập báo cáo đánh giá, đề xuất cấp TD.
- Lập báo cáo định giá TSĐB.
2. Yêu cầu:

- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Ngoại thương.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/TOEFL CBT 180 điểm trở lên/IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn Quốc/Nhật/Trung Quốc.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Ngoại hình: ưa nhìn.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác:
Có khả năng Phân tích tài chính DN, Thẩm định dự án.

II. HO 02 – Cán bộ phần mềm:
1. Mô tả công việc
1.1 Thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng:

- Ứng dụng .NET, dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, dịch vụ Web, các dự án liên quan đến Core banking, ứng dụng tại quầy giao dịch
- Các dự án liên quan đến thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện tử, cổng thanh toán thương mại điện tử.
1.2 Thiết kế và phát triển hệ thống Báo cáo:
- Hệ thống báo cáo nội bộ, quản trị
- Hệ thống báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước
- Thiết kế kho dữ liệu, mô hình dữ liệu (DataMart) và khai thác dữ liệu.
1.3 Quản trị, hỗ trợ các ứng dụng CNTT:
- Ứng dụng phần mềm phục vụ khách hàng
- Ứng dụng phần mềm phục vụ nội bộ ngân hàng
- Xây dựng kịch bản và thực hiện kiểm thử ứng dụng
2. Yêu cầu:
- Trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, được đào tạo chính quy, chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Toán Tin, Điện tử viễn thông.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.
- Tuổi: không quá 30. Đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác khi cơ quan có yêu cầu.
Điều kiện khác: Đáp ứng tối thiểu 02 trong số các yêu cầu sau

+ Có kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng phần mềm bằng Java, ASP.Net, .Net, C, C++.
+ Có kiến thức về Oracle BI, SAP Business Object, PL/SQL, về lập trình web (HTML, Javascript, CSS) hoặc lập trình mobile (iOS/Android)
+ Có kiến thức về Cơ sở dữ liệu: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL.
+ Có kiến thức về quản trị ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ.

+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm: làm việc với các hệ thống Core-Banking, tham gia triển khai các dự án phần mềm Internet Banking, Mobile Banking, Cổng thanh toán trong ngành ngân hàng, tài chính và các sản phẩm ngân hàng điện tử khác. Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và mô hình dữ liệu

III. HO03 - Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
1. Mô tả công việc:

- Thực hiện kiểm toán nội bộ đối với trụ sở chính, chi nhánh và đơn vị phụ thuộc khác của ngân hàng thương mại;
- Xây dựng, rà soát để trình Ban kiểm soát ban hành, sửa đổi, bổ sung:

+ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ theo quy định
+ Quy định nội bộ của Kiểm toán nội bộ
+ Kế hoạch kiểm toán nội bộ;

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), các cá nhân, bộ phận;
- Thực hiện các kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác đối
với kiểm toán nội bộ;

- Lập báo cáo về kiểm toán nội bộ theo quy định - Chấp hành quy định nội bộ, kỷ luật công tác của Kiểm toán nội bộ và Đoàn kiểm toán.
- Thực hiện thu thập, lưu trữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo đúng quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng kiểm toán nội bộ và Trưởng ban Kiểm soát.
2. Yêu cầu:
- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy công lập trong nước và nước ngoài, chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi. Ưu tiên Nam giới
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.

- Yêu cầu khác: Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 02 năm.

IV. HO04- Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động:
1. Mô tả công việc:

1.1 Tham gia nghiên cứu, đề xuất áp dụng các giải pháp, công cụ QLRR HĐ theo thông lệ:
- Thực hiện nghiên cứu, đề xuất áp dụng các công cụ QLRRHĐ theo thông lệ: Tự đánh giá rủi ro (RSA); Tự đánh giá và kiểm soát rủi ro (RCSA); Dấu hiệu rủi ro chính (KRI); Ma trận RRTN
- Thực hiện nghiên cứu phát triển hệ thống chỉ tiêu báo cáo RRHĐ
- Thực hiện xây dựng, triển khai Kế hoạch kinh doanh liên tục.
- Tham gia thực hiện, triển khai nghiên cứu phát triển các giải pháp phần mềm hỗ trợ công tác QLRRHĐ
1.2 Thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành đối với công tác QLRR HĐ: rà soát quy định, thực hiện báo cáo QLRRHĐ
1.3 Các công việc liên quan đến Phòng, chống rửa tiền, FATCA
2. Yêu cầu:
- Trình độ
: Tối thiểu trình độ Đại học, chuyên ngành Kinh tế, tài chính kế toán, ngân hàng. Ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm về RRHĐ tại các ngân hàng khác.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: Có trách nhiệm, làm việc hướng đến kết quả, chịu được áp lực cao, dễ thích nghi, có khả năng phân tích/ tổng hợp tốt, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.


V. HO 05 – Chuyên viên xử lý nợ tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc:

- Phối hợp các đơn vị/ chi nhánh xây dựng kế hoạch xử lý nợ có vấn đề của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham gia xử lý các tình huống, vướng mắc phát sinh.
- Trực tiếp tham gia/ thực hiện các biện pháp xử lý nợ có vấn đề đã được phê duyệt tại các đơn vị/ Chi nhánh theo phân công của lãnh đạo Ban từng thời kỳ.
- Tham gia nghiên cứu xây dựng cơ chê, chính sách, chế độ, quy trình, hướng dẫn liên quan đến quản lý và xử lý nợ có vấn đề tại VRB.
2. Yêu cầu:
- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng hoặc Luật.
- Ngoại  ngữ: có khả năng dử dụng thành thạo tiếng Anh.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng, xử lý nợ, quản lý rủi ro tín dụng 1-3 năm.

B. TUYỂN DỤNG TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH: SGD 05 – Chuyên viên quan hệ khách hàng 
1. Mô tả công việc:

- Tiếp thị, tìm kiếm, duy trì mở rộng mối quan hệ với các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Ngân hàng.
- Lập báo cáo đánh giá , đề xuất cấp TD.
- Lập báo cáo định giá TSĐB.
2. Yêu cầu:

- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Ngoại thương.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/TOEFL CBT 180 điểm trở lên/IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên. Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Nga/Hàn Quốc/Nhật/Trung Quốc.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Ngoại hình: ưa nhìn
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác:
+ Có khả năng Phân tích tài chính DN, thẩm định dự án.
+ Năng động, trung thực, cầu tiến, chịu được áp lực cao.


C. QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN
I. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

- Đơn xin dự tuyển;
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của VRB (Download tại đây), ghi rõ vị trí đăng tuyển;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ:

+ Bằng tốt nghiệp Đại học/Trên Đại học; Bảng điểm các năm học ở trường Đại học;
+ Các chứng chỉ về thành tích học tập (nếu có);
+ Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

- Bản sao CMTND;
- 3 ảnh mới nhất cỡ 4x6 ghi rõ Họ và tên; ngày tháng, năm sinh phía sau ảnh;
- Giấy khám sức khỏe (bản gốc);
- Các Quyết định, giấy tờ (nếu có) liên quan đến quá trình công tác của bản thân.

II. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: đến hết ngày 05/12/2018 hoặc đến khi nhận đủ hồ sơ.

III. NƠI NHẬN HỒ SƠ:
- Đối với hồ sơ giấy: Tại Văn phòng, Trụ sở chính VRB – Tầng 1 Tòa nhà Trung Tâm Hội nghị Công Đoàn – số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Đối với hồ sơ online: Gửi hồ sơ bản scan qua địa chỉ email: tuyendung@vrbank.com.vn

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga