Liên hệ với chúng tôi
   
contact_vrb@vrbank.com.vn
84-24-39426668
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn

Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở chính

Loại hình công việc: Toàn thời gian
Mức đãi ngộ: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 11/08/2019
Phòng ban tuyển:
  • Hội Sở chính
Thuộc chi nhánh:
  • 466 - Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Địa điểm làm việc:
  • Hà Nội

Mô tả công việc:

Nhằm mở rộng mạng lưới và tăng quy mô hoạt động, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) - Hội Sở Chính cần tuyển dụng các vị trí như sau
A. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:


I. HO 01 – Chuyên viên Chuyển tiền trong nước tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc
- Thực hiện xử lý điện đi/đến trong nước tại các kênh thanh toán trong nước.
- Chấm đối chiếu theo dõi các TK Nostro, TK GL phân hệ chuyển tiền.
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền.
- Hạch toán các giao dịch theo đề nghị của Ban Tài chính kế toán.
- Thực hiện kiểm tra chứng từ, chấm chứng từ giao dịch; đảm bảo thông tin trên chứng từ chính xác và số lượng đầy đủ.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công. 
2. Yêu cầu tuyển dụng
- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Ngoại thương.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/HO 02 – Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp tại Hội sở chínhPBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn Quốc/ Nhật/ Trung Quốc.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Ngoại hình: ưa nhìn.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực công việc, làm tăng ca.


II. HO 02 – Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc
- Tiếp thị, tìm kiếm, duy trì mở rộng mối quan hệ với các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Ngân hàng.
- Lập báo cáo đánh giá , đề xuất cấp tín dụng.
- Lập báo cáo định giá TSĐB.
2. Yêu cầu công việc
- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Ngoại thương.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn Quốc/ Nhật/ Trung Quốc.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Ngoại hình: ưa nhìn
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: Có khả năng Phân tích tài chính doanh nghiệp, Thẩm định dự án.


III. HO 03 – Chuyên viên xử lý nợ tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc
- Phối hợp các đơn vị/ chi nhánh xây dựng kế hoạch xử lý nợ có vấn đề của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham gia xử lý các tình huống, vướng mắc phát sinh.
- Trực tiếp tham gia/ thực hiện các biện pháp xử lý nợ có vấn đề đã được phê duyệt tại các đơn vị/ Chi nhánh theo phân công của lãnh đạo Ban từng thời kỳ.
- Tham gia nghiên cứu xây dựng cơ chê, chính sách, chế độ, quy trình, hướng dẫn liên quan đến quản lý và xử lý nợ có vấn đề tại VRB.
2. Yêu cầu công việc
- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng hoặc Luật.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng, xử lý nợ, quản lý rủi ro tín dụng 1-3 năm.


IV. HO 04 – Chuyên viên kế toán tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc
- Hạch toán trên hệ thống Corebanking.
- Hỗ trợ các phân hệ hạch toán tại Corebanking.
- Xây dựng kế toán đồ cho các sản phẩm.
- Lập báo cáo tài chính.
- Rà soát các chênh lệch kế toán.
2. Yêu cầu công việc
- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Thuế.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Kinh nghiệm công tác: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng kế toán, thuế.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.


V. HO 05 – Chuyên viên Phát triển sản phẩm bán lẻ tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc
-  Quản lý danh mục sản phẩm dịch vụ bán lẻ
- Nghiên cứu, phát triển, triển khai các sản phẩm dịch vụ bán lẻ
- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá hiệu quả của  sản phẩm dịch vụ, tình hình kinh doanh bán lẻ
- Xây dựng các chính sách dành cho khách hàng bán lẻ
- Đào tạo về  sản phẩm dịch vụ bán lẻ
- Hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai các sản phẩm dịch vụ  bán lẻ
- Quản lý các dự án về Phát triển sản phẩm, dịch vụ bán lẻ
2. Yêu cầu công việc
- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn,  chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư tại các Trường Đại học trong và ngoài nước.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian hoàn thành công việc, kỹ năng bán hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm.


VI. HO 06 – Chuyên viên Marketing tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc
- Xây dựng và quản lý kế hoạch marketing cho các  sản phẩm dịch vụ, truyền thông phát triển thương hiệu hàng năm.
- Sáng tạo ý tưởng, sáng tạo nội dung & quản lý triển khai các chương trình/ hoạt động truyền thông, quảng bá, khuyến mại ra bên ngoài.
- Đề xuất các giải pháp truyền thông nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của VRB.
- Triển khai và quản lý các hoạt động PR, sự kiện, hoạt động marketing tại Hội Sở chính và các Chi nhánh.
- Tổ chức triển khai, xây dựng sáng tạo các bài viết PR, các hoạt động truyền thông nội bộ.
- Triển khai và quản lý thu thập các thông tin thị trường phục vụ cho công tác chuyên môn.
- Đo lường hiệu quả các hoạt động truyền thông, quảng cáo và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả.
-Thực hiện các công việc khác theo phân công.
2. Yêu cầu công việc
- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn,  chuyên ngành Marketing, Quan hệ công chúng, Quản trị thương hiệu tại các Trường Đại học trong và ngoài nước.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: 
+ Có khả năng viết bài, điều phối, tổ chức các sự kiện
+ Có khả năng giao tiếp, đàm phán
+ Am hiểu về Luật Đấu thầu 
+ Có trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc 
- Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền thông, marketing, đặc biệt là tại các ngân hàng.


VII. HO 07 - Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc
- Tham gia nghiên cứu, đề xuất áp dụng các giải pháp, công cụ Quản lý rủi ro hoạt động theo thông lệ:
- Thực hiện nghiên cứu, đề xuất áp dụng các công cụ  Quản lý rủi ro hoạt động theo thông lệ: Tự đánh giá và kiểm soát rủi ro (RCSA); Dấu hiệu rủi ro chính (KRI); Ma trận  rủi ro hoạt động.
- Thực hiện nghiên cứu phát triển hệ thống báo cáo rủi ro hoạt động.
- Thực hiện xây dựng, triển khai Kế hoạch kinh doanh liên tục.
- Tham gia thực hiện, triển khai nghiên cứu phát triển các giải pháp phần mềm hỗ trợ công tác  Quản lý rủi ro hoạt động
- Thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành đối với công tác  Quản lý rủi ro hoạt động : rà soát quy định, thực hiện báo cáo Quản lý rủi ro hoạt động.
- Các công việc liên quan đến  Quản lý rủi ro hoạt động theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các công việc khác theo phân công.
2. Yêu cầu công việc
​​​​​​- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, chuyên ngành Kinh tế, tài chính kế toán, ngân hàng.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Ưu tiên: cán bộ có kinh nghiệm về  rủi ro hoạt động tại các ngân hàng khác.
- Yêu cầu khác: Có trách nhiệm, làm việc hướng đến kết quả, chịu được áp lực cao, dễ thích nghi, có khả năng phân tích/ tổng hợp tốt, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.


VIII. HO 08 – Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường và thanh khoản tại Hội sở chính
1. Mô tả công việc
- Nhận diện, theo dõi, đo lường rủi ro thanh khoản và thị trường:
- Lập báo cáo rủi ro thanh khoản và thị trường theo định kỳ.
- Cảnh báo sớm các dấu hiệu rủi ro thanh khoản và thị trường.
- Báo cáo vi phạm hạn mức, khẩu vị rủi ro và thẩm định, đề xuất các biện pháp khắc phục.
- Nghiên cứu, để xuất, soạn thảo, áp dụng các công cụ, chính sách, quy định, quy trình quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường theo phân công.
2. Yêu cầu công việc
- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, chuyên ngành Kinh tế, tài chính kế toán, ngân hàng.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Ưu tiên:  Cán bộ có kinh nghiệm về  rủi ro thanh khoản và thị trường tại các ngân hàng khác.
- Yêu cầu khác: Có trách nhiệm, làm việc hướng đến kết quả, chịu được áp lực cao, dễ thích nghi, có khả năng phân tích/ tổng hợp tốt, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.


IX. HO 09  - Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng - Quản lý rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống
1. Mô tả công việc
- Đề xuất xây dựng hệ thống công cụ, chính sách quản lý rủi ro tín dụng
-  Xây dựng các giới hạn tín dụng cho toàn hệ thống ngân hàng.
- Quản trị danh mục tín dụng
- Quản lý hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
- Hướng dẫn thực hiện các văn bản, chỉ đạo tín dụng của NHNN và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Tham gia đào tạo nghiệp vụ về  quản lý rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống
- Thực hiện phân loại nợ theo quy định
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động tín dụng
- Xây dựng, chỉnh sửa văn bản chế độ liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng
- Đầu mối triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN
- Đầu mối triển khai Basel II
2. Yêu cầu công việc
- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn,  chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư tại các Trường Đại học trong và ngoài nước.
- Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên.
- Tuổi: Không quá 30 tuổi.
- Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.
- Yêu cầu khác: Hiểu biết về việc đánh giá và phân tích rủi ro tín dụng; Hiểu rõ về hệ thống corebanking; Có trách nhiệm, làm việc hướng đến kết quả, khả năng học tập/ tiếp thu nhanh, chịu được áp lực, dễ thích nghi, có khả năng phân tích. Ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm về  quản lý rủi ro tín dụng và Basel II.

B. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:
I
. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
- Đơn xin dự tuyển;
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của VRB (Download tại đây), ghi rõ vị trí đăng tuyển;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ:
+ Bằng tốt nghiệp Đại học/Trên Đại học; Bảng điểm các năm học ở trường Đại học;
+ Các chứng chỉ về thành tích học tập (nếu có);
+ Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
- Bản sao CMTND;
- 3 ảnh mới nhất cỡ 4x6 ghi rõ Họ và tên; ngày tháng, năm sinh phía sau ảnh;
- Giấy khám sức khỏe (bản gốc);
- Các Quyết định, giấy tờ (nếu có) liên quan đến quá trình công tác của bản thân.
II. NƠI NHẬN HỒ SƠ:
- Đối với hồ sơ giấy: Tại Văn phòng, Hội sở chính VRB – Tầng 1 Tòa nhà Trung Tâm Hội nghị Công Đoàn – số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Đối với hồ sơ online: Gửi hồ sơ bản scan qua địa chỉ email: tuyendung@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga