Liên hệ với chúng tôi
   
contact_vrb@vrbank.com.vn
84-24-39426668
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn

Kết quả tuyển dụng các vị trí tại Hội Sở Chính tháng 9-10/2021

Số lượng cần tuyển: 09
Loại hình công việc: Toàn thời gian
Mức đãi ngộ: Thỏa thuận
Phòng ban tuyển:
  • Ban Dịch Vụ Khách Hàng
  • Ban Tài chính kế toán
  • Ban Quản lý rủi ro
  • Ban Quản lý bán lẻ và mạng lưới
Thuộc chi nhánh:
  • 466 - Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Địa điểm làm việc:
  • Hà Nội

Mô tả công việc:

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) xin trân trọng thông báo kết quả thi tuyển cán bộ Hội Sở chính tại kỳ thi tuyển tháng 9 năm 2021 như sau:
 
STT Họ và tên Vị trí dự tuyển
1 Vũ Thị Nhung Chuyên viên Rủi ro thị trường và thanh khoản
2 Vũ Thị Thùy Chuyên viên Rà soát rủi ro tín dụng
3 Lê Thị Minh Hồng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng
4 Nguyễn Ngọc Anh Chuyên viên chuyển tiền trong nước
5 Trần Đình Phúc Chuyên viên Quản lý sản phẩm Tín dụng bán lẻ
6 Lê Đình Phúc Chuyên viên Quản lý sản phẩm Tín dụng bán lẻ
7 Lê Văn Kiên Chuyên viên Quản lý sản phẩm Tín dụng bán lẻ
8 Trần Phương Linh Chuyên viên Kế toán
9 Trần Thu Lê Chuyên viên Kế toán

VRB trân trọng kính mời các ứng viên trúng tuyển liên hệ Bộ phận tuyển dụng Hội Sở chính để làm thủ tục tiếp nhận cán bộ.
Thông tin chi tiết đã được gửi đến Email của ứng viên trúng tuyển.

Trân trọng thông báo ./
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga