Liên hệ với chúng tôi
   
tamvt@vrbank.com.vn
84-24-37713708
Tòa nhà 319, Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cấu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
   
 
Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn

Thông báo kết quả tuyển dụng các vị trí tại CN Sở Giao Dịch tháng 05/2022

Số lượng cần tuyển: 09
Loại hình công việc: Toàn thời gian
Mức đãi ngộ: Thỏa thuận
Phòng ban tuyển:
  • Phòng KH
  • Phòng QLRR
  • Phòng DVKH
  • Chi nhánh Sở Giao dịch
Thuộc chi nhánh:
  • 426 - Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Địa điểm làm việc:
  • Hà Nội

Mô tả công việc:

Ngân hàng liên doanh Việt - Nga trân trọng thông báo kết quả thi tuyển cán bộ các vị trí tại CN Sở Giao Dịch theo kỳ thi tuyển tháng 05/2022 như sau: 
STT Họ và tên ứng viên Vị trí ứng tuyển Đơn vị Kết quả thi tuyển
1 Đào Thiên Trang Chuyên viên Khách Hàng  Phòng Khách hàng Đạt
2 Lương Ngọc Sơn Chuyên viên Khách Hàng Phòng Khách hàng Đạt
3 Nguyễn Mai Anh Chuyên viên Khách Hàng Phòng Khách hàng Đạt
4 Tào Minh Ngọc Chuyên viên Quản lý rủi ro Phòng Quản lý rủi ro Đạt
5 Nguyễn Tiến Thành Chuyên viên Quản lý rủi ro Phòng Quản lý rủi ro Đạt
6 Vũ Thị Phương Huyền Chuyên viên Quản trị tín dụng Phòng DVKH Đạt
7 Phạm Thị Huyền Trang Giao dịch viên Phòng DVKH Đạt
8 Đỗ Thị Nguyệt Hà Giao dịch viên Phòng DVKH Đạt
9 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giao dịch viên  Phòng DVKH Đạt

VRB trân trọng kính mời các ứng viên trúng tuyển liên hệ Bộ phận tuyển dụng của CN Sở Giao Dịch để làm thủ tục tiếp nhận cán bộ.
Trân trọng thông báo./.
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga