Liên hệ với chúng tôi
   
contact_vrb@vrbank.com.vn
84-24-39426668
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn

Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ Ban Quản lý bán lẻ & Mạng lưới tại Hội Sở chính

Số lượng cần tuyển: 01
Loại hình công việc: Toàn thời gian
Mức đãi ngộ: Thỏa thuận
Phòng ban tuyển:
  • Ban Quản lý bán lẻ và mạng lưới
Thuộc chi nhánh:
  • 466 - Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Địa điểm làm việc:
  • Hà Nội

Mô tả công việc:

Ngân hàng liên doanh Việt - Nga trân trọng thông báo kết quả thi tuyển cán bộ tại Hội Sở chính như sau:
 
STT Họ và tên ứng viên Vị trí ứng tuyển Đơn vị Kết quả thi tuyển
1 Nguyễn Quốc Tuấn Anh Chuyên viên
Marketing
Ban Quản lý bán lẻ & mạng lưới  Đạt

VRB trân trọng kính mời các ứng viên trúng tuyển liên hệ Bộ phận tuyển dụng của Hội sở chính để làm thủ tục tiếp nhận cán bộ.
Trân trọng thông báo./.
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga