Liên hệ với chúng tôi
   
tamvt@vrbank.com.vn
84-24-37713708
Tòa nhà 319, Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cấu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
   
 
Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn

Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ tại Chi nhánh Sở Giao dịch

Phòng ban tuyển:
  • Chi nhánh Sở Giao dịch
Thuộc chi nhánh:
  • 426 - Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Địa điểm làm việc:
  • Hà Nội

Yêu cầu công việc:

Ngân hàng liên doanh Việt - Nga – Chi nhánh Sở Giao dịch xin trân trọng thông báo kết quả thi tuyển cán bộ vào vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên tại kỳ thi tuyển tháng 08 năm 2022 như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Vị trí dự tuyển

Đơn vị/Chi nhánh

Kết quả thi tuyển

1

Ninh Đức Anh

CV Khách hàng

CN Sở Giao dịch

Đạt

2

Nguyễn Thành Công

CV Khách hàng

CN Sở Giao dịch

Đạt

3

Nguyễn Thị Quỳnh

Giao dịch viên

CN Sở Giao dịch

Đạt

4

Trần Huyền Trang

Giao dịch viên

CN Sở Giao dịch

Đạt

VRB – Chi nhánh Sở giao dịch trân trọng kính mời các ứng viên trúng tuyển liên hệ Bộ phận tuyển dụng để làm thủ tục tiếp nhận cán bộ.

Thông tin chi tiết đã được gửi đến Email của ứng viên trúng tuyển.

Trân trọng thông báo./.

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga