Liên hệ với chúng tôi
   
84-24-39426668
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn

Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ tại Hội Sở chính Tháng 9/2022

Phòng ban tuyển:
  • Ban Nguồn Vốn
  • Trung tâm Thẻ
  • Ban Tài chính kế toán
Thuộc chi nhánh:
  • 466 - Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Địa điểm làm việc:
  • Hà Nội

Yêu cầu công việc:

Ngân hàng liên doanh Việt - Nga xin trân trọng thông báo kết quả thi tuyển cán bộ vào các vị trí thuộc Hội Sở chính tại kỳ thi tuyển tháng 09 năm 2022 như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Vị trí dự tuyển

Đơn vị/Chi nhánh

Kết quả thi tuyển

1

Hoàng Linh

CV Kỹ thuật vận hành

Trung tâm thẻ, Hội Sở chính

Đạt

2

Đào Khánh Ly

CV Hỗ trợ Alco

Ban Nguồn vốn, Hội Sở chính

Đạt

3

Đồng Thị Thảo

CV Tự doanh trái phiếu, FX

Ban Nguồn vốn, Hội Sở chính

Đạt

4

Đinh Thị Hương Lam

CV Kế toán

Ban Tài chính Kế toán, Hội Sở chính

Đạt

VRB trân trọng kính mời các ứng viên trúng tuyển liên hệ Bộ phận tuyển dụng Hội Sở chính để làm thủ tục tiếp nhận cán bộ.

Thông tin chi tiết đã được gửi đến Email của ứng viên trúng tuyển.

Trân trọng thông báo./.

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga