Liên hệ với chúng tôi
   
tamvt@vrbank.com.vn
84-24-37713708
Tòa nhà 319, Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cấu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
   
 
Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn

Thông báo Kết quả tuyển dụng Chuyên viên Kế toán, Chuyên viên Khách hàng (Chi nhánh Sở Giao dịch) & Cán sự Hotline (Trung Tâm thẻ , Hội Sở chính)

Phòng ban tuyển:
  • Phòng KH
  • Phòng Kế toán
Thuộc chi nhánh:
  • 426 - Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Địa điểm làm việc:
  • Hà Nội

Mô tả công việc:

Ngân hàng liên doanh Việt - Nga trân trọng thông báo kết quả thi tuyển cán bộ vào vị trí Chuyên viên Kế toán và Chuyên viên Khách hàng tại Chi nhánh Sở Giao dịch và Cán sự Hotline tại Trung Tâm thẻ, Hội Sở chính (kỳ thi tuyển tháng 12 năm 2021) như sau:
 
STT Họ và tên ứng viên Vị trí ứng tuyển Đơn vị Kết quả thi tuyển
1 Trần Thị Thu Hoài CV Khách hàng CN Sở Giao dịch Đạt
2 Võ Thị Nguyệt Anh CV Khách hàng CN Sở Giao dịch Đạt
3 Ngô Duy Đạt CV Khách hàng CN Sở Giao dịch Đạt
4 Trần Thu Hà CV Khách hàng CN Sở Giao dịch Đạt
5 Chu Tuấn Anh CV Khách hàng CN Sở Giao dịch Đạt
6 Vũ Thị Hà CV Kế toán CN Sở Giao dịch Đạt
7 Nguyễn Thị Thúy Ngân CV Kế toán CN Sở Giao dịch Đạt
8 Vũ Xuân Huy Cán sự Hotline Trung Tâm thẻ Đạt
 

VRB trân trọng kính mời các ứng viên trúng tuyển liên hệ Bộ phận tuyển dụng của Chi nhánh Sở Giao dịch và Hội sở chính để làm thủ tục tiếp nhận cán bộ.
Trân trọng thông báo./.

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga