Đăng ký dịch vụ Chương trình tín dụng SME

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện nay, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga thực hiện triển khai chương trình tín dụng hỗ trợ vốn lãi suất thấp cùng các ưu đãi về phí dịch vụ cho các doanh vừa và nhỏ. 
Chương trình tín dụng dành cho các doanh nghiệp SMEs được phát triển dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay vốn lưu động bằng Đồng Việt Nam hoặc Đô-la Mỹ tại VRB.
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Chi nhánh đăng ký
Tin nhắn

Hệ thống đang xử lý!
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga