Đăng ký dịch vụ Vay cầm cố giấy tờ có giá

Là sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vốn phù hợp với quy định của pháp luật và có đảm bảo 100%khoản vay bằng cầm cố GTCG, tiền gửi

Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Chi nhánh đăng ký
Tin nhắn

Hệ thống đang xử lý!
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga