Chi tiết sản phẩm

Linh hoạt cho vay trước và sau khi giao hàng

Giảm thiểu rủi ro trong thanh toán ngoại thương

Đặc tính sản phẩm

VRB nhận L/C xuất khẩu từ ngân hàng phát hành và thông báo L/C tới khách hàng.

Tư vấn khách hàng lập bộ chứng từ xuất khẩu theo các điều kiện của L/C, kiểm tra bộ chứng từ và gửi tới ngân hàng phát hành yêu cầu thanh toán

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga