Lợi ích

Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh, quyền lợi của khách hàng luôn được bảo đảm

Hưởng lãi suất bậc thang theo các mức tiền gửi tăng dần

Đặc tính sản phẩm

Loại tiền

VND

Kỳ hạn

6 tháng

Đối tượng khách hàng

Cá nhân

Hình thức trả lãi

Cuối kỳ

Lãi suất

Cố định trong suốt thời gian gửi

Rút tiền

Được rút trước hạn toàn bộ, không được rút trước hạn từng phần. Khi rút trước hạn khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho toàn bộ số tiền rút theo thời gian gửi thực tế

Hỏi đáp

1. Khách hàng tổ chức có được gửi sản phẩm này không?

Sản phẩm chỉ dành cho khách hàng cá nhân, không dành cho khách hàng tổ chức

2. Sản phẩm này có áp dụng hình thức lĩnh lãi định kỳ không?

Hiện tại sản phẩm này chỉ cho phép lĩnh lãi cuối kỳ, chưa được lĩnh lãi hàng kỳ

Hồ sơ đăng ký

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực

Giấy gửi tiền tiết kiệm (theo mẫu của VRB)

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga