Tin Hoạt động

VRB NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ TÍCH CỰC TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 12 TỔ CÔNG TÁC VIỆT - NGA VỀ HỢP TÁC LIÊN NGÂN HÀNG (20/06/2014)

15:43 | 15/11/2016
Tại Kỳ họp, hai Đồng Chủ tọa đã trao đổi về các diễn biến quan trọng trong khu vực ngân hàng của hai nước và tình hình triển khai các thỏa thuận đã đạt được tại Kỳ họp Tổ công...
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga