Thông báo bổ sung giấy phép hoạt động của ngân hàng Liên doanh Việt – Nga

Căn cứ Quyết định số 1843/QĐ-NHNN ngày 31/08/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga;

Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) xin trân trọng thông báo về nghiệp vụ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bổ sung vào Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006 như sau:

1. Sửa đổi nội dung Mục II Điều 5 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga thành: “Kinh doanh, cung cứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định”

2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006.

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga trân trọng thông báo nội dung trên đến các cơ quan hữu quan và khách hàng được biết để liên hệ công tác, giao dịch.


 

Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga