Thông tin sản phẩm

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của VRB trong từng thời kỳ.
1
Mục đích phát hành: Bổ túc Hồ sơ xin cấp phép đầu tư Dự án hoặc Hồ sơ dự thầu.
2
Phí cạnh tranh, hợp lý.
3

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email:
vrbhotline@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga