Chi tiết sản phẩm

Là sản phẩm theo đó VRB ứng trước tiền cho khách hàng và mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi giấy tờ có giá của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.

Lợi ích

Hình thức chiết khấu linh hoạt.

Thủ tục, hồ sơ đơn giản, nhanh chóng.

Lãi suất chiết khấu cạnh tranh, hợp lý.

Điều kiện khách hàng

  1. Cá nhân Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài đang hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự về năng lực pháp luật dân sự của cá nhân nước ngoài.
  2. Là chủ sở hữu GTCG được phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.
  3. Đảm bảo khả năng tài chính để mua lại GTCG hoặc thanh toán đầy đủ số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu và các chi phí hợp pháp khác cho VRB theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng chiết khấu.
  4. Sử dụng tiền chiết khấu vào mục đích hợp pháp.
  5. Tuân thủ các quy định về trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng được quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.
  6. Khách hàng không có nợ xấu, nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng.

Điều kiện GTCG

Điều kiện GTCG được chiết khấu

1. Được phát hành hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2. Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng, không có tranh chấp, không sử dụng để cầm cố, bảo đảm cho nghĩa vụ khác;

3. Được phép giao dịch (mua, bán, tặng, cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố, bảo lãnh và các giao dịch hợp pháp khác) theo quy định của pháp luật;

4. Chưa đến hạn thanh toán;

5. Còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa.

6. Được tổ chức phát hành hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu GTCG theo đề nghị của khách hàng và VRB.

Các loại GTCG được chiết khấu

1. GTCG Nhóm I: Là các GTCG do VRB phát hành.

2. GTCG Nhóm II: Là các GTCG do:

a) BIDV phát hành bao gồm Kỳ phiếu, Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu.

b) Ngân hàng Nhà nước, Chính Phủ phát hành bao gồm:

- Trái phiếu Chính phủ;

- Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Phương thức chiết khấu

1. Chiết khấu có kỳ hạn GTCG;

2. Chiết khấu có bảo lưu quyền truy đòi GTCG.

Quy trình chiết khấu

1. Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra thông tin và thẩm định hồ sơ.
1
2. Đề xuất và phê duyệt chiết khấu.
2
3. Chuyển quyền sở hữu GTCG.
3
4. Cập nhật dữ liệu vào hệ thống, giải ngân cho khách hàng.
4
5. Nhập kho GTCG.
5
6. Thu nợ và tất toán khoản chiết khấu.
6

Hồ sơ chiết khấu

1. Giấy chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng - bản photocopy;

2. GTCG/Giấy chứng nhận quyền sở hữu GTCG - bản gốc;

3. Đề nghị kiêm hợp đồng chiết khấu GTCG - bản gốc ;

4. Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng tiền chiết khấu GTCG – bản photocopy;

5. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của khách hàng– bản photocopy;

6. Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền sở hữu GTCG cho Ngân hàng – bản gốc.

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga