Đặc tính sản phẩm

Chuyển tiền thuận lợi, tiết kiệm thời gian do không phải thực hiện nhiều lần
1
Là dịch vụ chuyển tiền định kỳ theo thỏa thuận giữa VRB và khách hàng
2

Biểu phí

Trích từ tài khoản chuyển tiền đi định kỳ theo thỏa thuận với khách hàng (không bao gồm trả nợ vay): 1USD hoặc 10.000VND/ món /lần + phí chuyển tiền tương ứng

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga