Chuyển tiền quốc tế

VRB sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của bạn tới các nơi trên thế giới cho nhiều mục đích hợp pháp khác nhau

Đặc tính sản phẩm

An toàn, nhanh chóng, tiện lợi
1
Có thể chuyển đổi VND ra các loại ngoại tệ khác
2

Đối tượng khách hàng

Công dân Việt Nam: chuyển tiền cho mục đích học tập, chữa bệnh, du lịch, đi công tác, thăm viếng, trợ cấp cho thân nhân, chuyển tiền trong trường hợp định cư, trả phí

Công dân nước ngoài hoặc công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài trên 12 tháng: có ngoại tệ trên tài khoản hoặc nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển/mang ra nuớc ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng VND thì được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài.

Điều kiện & thủ tục

Người chuyển tiền cung cấp các giấy tờ/thông tin sau:
+ Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền
+ Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực
+ Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (nếu chuyển tiền cho thân nhân ở nước ngoài)
+ Swift code và tên ngân hàng nhận,
+ Họ tên người nhận tiền, địa chỉ
+ Số tài khoản tại ngân hàng

Biểu phí

 

TT

Loại phí

Mức phí áp dụng

(chưa bao gồm VAT)

1

Phí trong nước do người chuyển chịu (SHA)/người nhận chịu (BEN)

0,15-0.2%/Số tiền, Tối thiểu 5 USD + phí điện

 

2

Phí trong và ngoài nước do người chuyển chịu (OUR)

 

- Lệnh thanh toán bằng USD, EUR, RUB

Áp dụng như phí SHA + 25 USD/25 EUR/500 RUB

- Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ khác USD, EUR, RUB

Áp dụng như phí SHA + 30 USD

3

Phí NODEDUCT

Áp dụng như phí SHA + 30 USD

4

Tra soát, hủy, sửa đổi lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của người chuyển

5 USD + phí điện + phí ngân hàng nước ngoài (nếu có), Min 10 USD

5

Điện phí

 

- Điện chuyển tiền

5-50 USD

- Điện khác

5-50 USD

 
                                                        * Đây là biểu phí tham khảo, VRB có thể thay đổi biểu phí mà không cần thông báo trước với khách hàng, trừ khi có thỏa thuận khác

 

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga