Đào tạo

  VRB rất quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển đội ngũ CBNV, coi đây là một trong những mục tiêu cơ bản của quản trị nhân sự ngân hàng. VRB thường xuyên tổ chức cho nhân viên tham dự các khóa đào tạo trong và ngoài nước, các khóa đào tạo của NHNN, Hiệp hội ngân hàng, các tổ chức giáo dục có uy tín khác.

* Đối với CBNV mới: sẽ được tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp gồm:

Định hướng
Kỹ năng nâng cao như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, kỹ năng thuyết phục và đàm phán
Kỹ năng chuyên môn
Kỹ năng quản lý

* Đối với CBNV chính thức: được tham gia các khóa đào tạo để luôn được nâng cao kỹ năng, cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

Liên hệ ngay với chúng tôi:
- Hotline (miễn phí): 18000 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn 

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga