Lợi ích

Sản phẩm chỉ dành cho khách hàng nữ.
1
Lãi suất hấp dẫn. Sinh lời hiệu quả.
2

Đặc tính sản phẩm

Tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ là loại hình tiền gửi có kỳ hạn của VRB trong đó khách hàng sẽ nhận số tiền gốc và lãi khi đáo hạn khoản tiền gửi

Loại tiền gửi

Việt Nam Đồng

Kỳ hạn gửi tiền

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,24 và 36 tháng

Đối tượng khách hàng

Khách hàng cá nhân là nữ giới

Số tiền gửi tối thiểu

10,000,000 VNĐ

Phương thức trả lãi

- Trả lãi định kỳ và cuối kỳ
- Cơ sở tính lãi là 365 ngày

Rút tiền

- Đối với lựa chọn lĩnh lãi cuối kỳ: Được phép rút trước hạn từng phần và phần rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn do VRB công bố tại thời điểm rút.
- Đối với lựa chọn lĩnh lãi định kỳ: Khách hàng chỉ được phép rút trước hạn toàn phần và hưởng lãi suất không kỳ hạn do VRB công bố tại thời điểm rút.

Hồ sơ đăng ký

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực

Giấy gửi tiền tiết kiệm (theo mẫu của VRB)

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Thời gian gửi (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính lãi tiết kiệm
Kết quả lãi tiết kiệm
Lãi tiền gửi
Tiền gốc
Tiền lãi
Tổng cộng

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: vrbhotline@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga